Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα Αξιολ. Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» - «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Επιστημονικής Περιοχής «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» του Προγράμματος «ΝΗΣΙΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ». (Κωδ. Πρόσκλησης EXCELLENCE/1216 - Επιστημονική Περιοχή «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»).

Για τα αποτελέσματα του Προγράμματος πατήστε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω Πρόσκληση περιλαμβάνει τρεις 3 Επιστημονικές Περιοχές: 1) Επιστήμες Ζωής, 2) Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική 3) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 και τη σχετική Πρόσκληση, για την αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθήθηκε διαδικασία Προκαταρκτικού Ελέγχου και εξ’ αποστάσεως επιστημονική αξιολόγηση από δύο (2) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ειδικούς στο αντικείμενο της πρότασης. Στις περιπτώσεις όπου η διαφορά στη βαθμολογία των δύο αξιολογητών ήταν μεγαλύτερη από 3.00/15.00 και οι βαθμολογίες δεν ήταν και οι δύο μικρότερες από 11.00/15.00, η πρόταση αξιολογήθηκε και από τρίτο αξιολογητή, και η τελική βαθμολογία προέκυψε από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμολογιών.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Επιστημονικής Περιοχής υποβλήθηκαν συνολικά εκατό είκοσι τρεις (123) προτάσεις και όλες πλην μίας προωθήθηκαν για επιστημονική αξιολόγηση, με βάση και τα αποτελέσματα του Προκαταρκτικού Ελέγχου. Επιλέγηκαν για χρηματοδότηση οι δεκαεφτά (17) προτάσεις που εξασφάλισαν την ψηλότερη βαθμολογία, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση των επιλέξιμων προτάσεων να ανέρχεται στα €4,119,215.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα