Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση - Πρόγραμμα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της νέας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «ΔΙΔΑΚΤΩΡ» η οποία ανακοινώθηκε στις 11 Ιουλίου 2018.

Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού έργου από Νέο Ερευνητή (ΝΕ), κάτοχο διδακτορικού τίτλου, στο πλαίσιο εργοδότησής του από κυπριακό οργανισμό έρευνας, επιχείρηση ή άλλο φορέα. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: «Επιστήμες Ζωής», «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» και «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες».

Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 160.000 Ευρώ για τις Επιστημονικές Περιοχές «Επιστήμες Ζωής» και «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» και 120.000 Ευρώ για τις «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 4.760.000 Ευρώ εκ των οποίων 1.600.000 θα διατεθεί σε Προτάσεις με Ανάδοχο Φορέα Επιχείρηση. Τα έργα θα έχουν διάρκεια 18 έως 24 μήνες.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS και η Καταληκτική Ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 9η Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του ΙΠΕ, ή να επικοινωνούν με την υπηρεσία Υποστήριξης (Helpdesk) του ΙΠΕ στη διεύθυνση ([email protected]).

Τα Προγράμματα RESTART 2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία (μέσω του Προϋπολογισμού του ΙΠΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ (ΕΤΠΑ).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα