Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για λήψη χορηγίας

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Διοργάνωση δραστηριοτήτων προβολής της επιστήμης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας» και για «Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας, και Καινοτομίας».

Στόχος της πρώτης Πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης, μεγάλης κλίμακας, υψηλής ποιότητας και αντικτύπου, δραστηριοτήτων/πρωτοβουλιών που έχουν στόχο την προώθηση και προβολή θεμάτων επιστήμης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, στο ευρύ κοινό κάθε κατηγορίας. Αντίστοιχα, η Πρόσκληση «Εκπροσώπησης της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας, και Καινοτομίας» στοχεύει στην ενίσχυση ομάδων μαθητών για συμμετοχή τους σε καθιερωμένους διεθνείς διαγωνισμούς επιστήμης έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό και η συμμετοχή των εν λόγω ομάδων λαμβάνει χαρακτήρα εθνικής εκπροσώπησης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, στην διεύθυνση: [email protected].

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής, την αξιολόγηση των αιτήσεων καθώς και τις υποχρεώσεις των χορηγούμενων, στις σχετικές Προσκλήσεις:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙΠΕ στο τηλέφωνο: 22205000 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα