Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Προκήρυξη Κενής Θέσης Λογιστικού Λειτουργού

Το ΙΠΕ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Λογιστικού Λειτουργού.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι ως ακολούθως:

  • Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.

Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτή Εξέταση στις 4 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ οι πρώτοι έξι (6) επιτυχόντες στην γραπτή Εξέταση που κατέχουν τα πιο πάνω προσόντα θα κληθούν επιπρόσθετα:

  • σε γραπτή Εξέταση προσωπικότητας, η οποία δεν θα έχει βαρύτητα στην βαθμολογία,και
  • σε προφορική συνέντευξη, όπου θα γίνει η τελική επιλογή.

Πληροφορίες - Έντυπα - Ημερομηνία Υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν  περαιτέρω πληροφορίες στα ακόλουθα Έντυπα:
- Έντυπο Υποβολής Αίτησης,
- Σχέδιο Υπηρεσίας Λογιστικού Λειτουργού και
- Έντυπο με «Ορισμό Προσόντων».

Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα του Λογιστικού Λειτουργού στο προσεχές μέλλον θα επικεντρώνονται στους οικονομικούς ελέγχους των έργων που χρηματοδοτεί το ΙΠΕ.

Οι αιτήσεις για την πιο πάνω θέση, μαζί με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, πρέπει να φτάσουν στο ΙΠΕ, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018  και ώρα 15.00, είτε δια χειρός στα Γραφεία του ΙΠΕ, είτε ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική θυρίδα του ΙΠΕ με  ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα της καταληκτικής ημερομηνίας, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] (με το Έντυπο Αίτησης υπογεγραμμένο και σκαναρισμένο). Μόνο οι εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο: 22205000 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected].


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα