Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «SOLAR-ERA.NET COFUND 2»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενημερώνει την ερευνητική κοινότητα για την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με Κωδικό «P2P/SOLAR/0818» του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες - Τοπική Ανάπτυξη», η οποία ανακοινώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Δικτύου «SOLAR-ERA.NET Cofund 2».

Στη Διεθνική Πρόσκληση συμμετέχουν 13 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Ολλανδία, Σουηδία και Τουρκία) και καλύπτει τις πιο κάτω επιστημονικές περιοχές:

  •     Advanced Industrial PV Technologies
  •     Emerging PV Technologies
  •     Building and Infrastructure Integrated PV
  •     Operation and Diagnosis of PV Plants
  •     CSP Low Cost and Next Generation Technologies

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο «SOLAR-ERA.NET Cofund 2» σε δύο στάδια (Προκαταρκτικές και Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση (Guidelines for Proposers).

Επιπρόσθετα, σε κάθε στάδιο υποβολής, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του IΠΕ.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Προτάσεων στο Δίκτυο «SOLAR-ERA.NET Cofund 2» είναι οι ακόλουθες:

1ο Στάδιο - Προκαταρκτικές Προτάσεις: 2 Οκτωβρίου 2018

2ο Στάδιο - Ολοκληρωμένες Προτάσεις: 25 Φεβρουαρίου 2019

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Προτάσεων στο ΙΠΕ είναι οι ακόλουθες:

1ο Στάδιο - Προκαταρκτικές Προτάσεις: 9 Οκτωβρίου 2018

2ο Στάδιο - Ολοκληρωμένες Προτάσεις: 4 Μαρτίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνική Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δικτύου www.solar-era.net. Για πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Κωδικό «P2P/SOLAR/0818» οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την Ηλεκτρονική Πύλη IRIS στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy ή να επικοινωνήσουν με τον Αρμόδιο Λειτουργό στο ΙΠΕ, κ. Παύλο Λεπτό, τηλ: 22205051, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] research.org.cy.

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS, όλων των Συντονιστών και Φορέων από την Κύπρο που θα αποτελέσουν το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας μίας Διεθνικής Πρότασης.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα