Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Προκήρυξη Βραβείων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε πρόσφατα τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για την απονομή των 15ων Βραβείων του. Με σκοπό την αναγνώριση πρωτοβουλιών και της ευρύτερης συμβολής δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων καθώς και μη-κυβερνητικών οργανώσεων στην ανάπτυξη ενός πιο ανταγωνιστικού, υπεύθυνου και βιώσιμου τουριστικού κλάδου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, τα Βραβεία απονέμονται από το 2003.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στην επίτευξη της Ατζέντας Αειφόρου Ανάπτυξης 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω σχετικού συνδέσμου εδώ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τη διαδικασία συμμετοχής. Βασικά κριτήρια επιλογής των νικητών αποτελούν η προώθηση της καινοτομίας, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητα. Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε τρείς κατηγορίες: (α) Δημόσια Πολιτική και Διακυβέρνηση, (β) Επιχειρήσεις και (γ) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 31η Οκτωβρίου 2018.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα