Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Για αξιολογητές/αξιολογήτριες

Για αξιολογητές/αξιολογήτριες:

Το ΙΠΕ αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο των αξιολογητών στη διασφάλιση της αριστείας στην χρηματοδοτούμενη έρευνα, γι’ αυτό τον λόγο επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του βιολογικού ή/και κοινωνικού φύλου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι αξιολογητές/αξιολογήτριες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη κατά πόσο το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη μεθοδολογία της πρότασης που εξετάζουν και εάν έχει ή όχι ενσωματωθεί η κατάλληλη μεταβλητή βιολογικού ή/και κοινωνικού φύλου.

Τα πιο κάτω ενημερωτικά βίντεο έχουν σχεδιαστεί από το Καναδικό Ινστιτούτο για το Φύλο και την Υγεία για καθοδήγηση των αξιολογητών/αξιολογητριών κατά την αξιολόγηση των προτάσεων στον τομέα της Υγείας, τα οποία όμως μπορεί να έχουν εφαρμογή και σε περιπτώσεις προτάσεων σε άλλες θεματικές περιοχές.

Assessing Sex and Gender Integration in Peer Review
CIHR Institute of Gender & Health | Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC 

Online Training Course: Sex & Gender in Health Research
CIHR Institute of Gender & Health | Institut de la santé des femmes et des hommes des IRSC


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα