Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Για ερευνητές/ερευνήτριες

Για ερευνητές/ερευνήτριες:

Οι ερευνητές/ερευνήτριες προτρέπονται να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό την τεχνογνωσία για την ενσωμάτωση των ζητημάτων βιολογικού και κοινωνικού φύλου σε όλες τις φάσεις του κύκλου της έρευνάς τους, από τη διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος μέχρι την διάδοση των αποτελεσμάτων.

Τα πιο κάτω βίντεο έχουν σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Έργο GENDER-NET, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και στο οποίο συμμετείχε το ΙΠΕ, προς καθοδήγηση και ενημέρωση των ερευνητών/τριών κατά τον σχεδιασμό της ερευνητική τους πρότασης.

Understanding gender dimension for MSCA projects - European Commission - EU Science & Innovation

Integrating the Gender Analysis into Research (IGAR) Tool - GENDER-NET Project


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα