Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Σεμινάριο «Η επιστήμη απλά!», 14 Σεπτεμβρίου 2018, Λευκωσία

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή», η οποία έχει στόχο την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των ερευνητών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία καθώς και την ενθάρρυνση των νέων ώστε να σταδιοδρομήσουν στην έρευνα, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) σε συνεργασία με τη Scico Cyprus, διοργανώνουν  σεμινάριο με θέμα την επικοινωνία της επιστήμης και τίτλο «Η επιστήμη απλά!».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, στην καφετέρια Cup, Cup, Cup Cake στη Λευκωσία (περιοχή Στροβόλου, απέναντι από K-Cineplex).

Περιεχόμενο

Η επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως ευθύνη των επιστημόνων. Ωστόσο, πώς οι επιστήμονες μαθαίνουν τις δεξιότητες της αποτελεσματικής επικοινωνίας της επιστήμης στο κοινό; Ενώ οι επιστήμονες είναι καλά εκπαιδευμένοι σε μεθοδολογίες έρευνας, αναλυτικές δεξιότητες και στην ικανότητα επικοινωνίας με άλλους επιστήμονες, συνήθως δεν λαμβάνουν καμία σαφή εκπαίδευση στην επικοινωνία επιστημονικών εννοιών σε ένα εκλαϊκευμένο ακροατήριο.

Οι στόχοι, λοιπόν, αυτού του σεμιναρίου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας με το κοινό και την παροχή βέλτιστων πρακτικών για χρήση σε διάφορες μεθόδους και μηχανισμούς επικοινωνίας. Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη σημασία μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας που σαφώς μεταφέρει επιστημονικές ιδέες μέσω συζήτησης, αυτο-προβληματισμού και ασκήσεων μικρών ομάδων. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο να σκεφτούν πώς το περιεχόμενο αφορά το δικό τους έργο και τις μελλοντικές ευκαιρίες επικοινωνίας που θα έχουν, όπως για παράδειγμα σε εκδηλώσεις όπως είναι η Βραδιά του Ερευνητή.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενεργούς και απόφοιτους φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτει τις ανάγκες των επιστημόνων και των ερευνητών, να επικοινωνούν αποτελεσματικά επιστημονικές ή τεχνικές πληροφορίες σε διάφορες δημόσιες και επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις με το ευρύ κοινό ή ακόμη σε συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης ή συμμετοχή σε δημόσια φόρουμ. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Όλες οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από ειδικούς της SciCo-Cyprus στον τομέα της επικοινωνίας, διακεκριμένους ερευνητές και επιστήμονες, καθώς και επιτυχημένους επαγγελματίες στους τομείς τους. Η SciCo-Cyprus, είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα την Κύπρο, με τεχνογνωσία στην επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο κοινό με καινοτόμα και διασκεδαστικά μέσα. Η SciCo είναι πρωτοπόρος στο σχετικά νέο και αναπτυσσόμενο τομέα της επικοινωνίας της επιστήμης στην Κύπρο. Χρησιμοποιεί μια μεγάλη ποικιλία μέσων για την επικοινωνία της επιστήμης, όπως διαδραστική εκπαίδευση και ψηφιακά προγράμματα μάθησης, εργαστήρια, webinars, συνομιλίες και ντοκιμαντέρ.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το σεμινάριο και για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό του ΙΠΕ, κα Λίτσα Κουντουρίδου, τηλ. 22205020, [email protected].

Τέλος, σημειώνεται ότι η φετινή Εκδήλωση της Βραδιάς του Ερευνητή θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Ceronia στο Χαρουπόμυλο Λανίτη με βασικό θέμα την έρευνα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.  Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

[Λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο σεμινάριο, οι θέσεις συμμετοχής έχουν εξαντληθεί και δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε άλλες δηλώσεις συμμετοχής. Το Ίδρυμα εξετάζει το ενδεχόμενο για επανάληψη του σεμιναρίου σε μελλοντικό χρόνο. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την κατανόηση]


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα