Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Προγράμματα RESTART 2016-2020 - Κατάλογος Επιλέξιμων Δαπανών Διάχυσης

Σε σχέση με τις δαπάνες για διάχυση των αποτελεσμάτων των Έργων των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, παρατίθεται πιο κάτω διευκρινιστικός κατάλογος που αφορά στην επιλεξιμότητα των σχετικών δαπανών.


Κατάλογος Επιλέξιμων Δαπανών Διάχυσης

1. Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες Δαπάνες:

  • Κόστος μετακινήσεων (κόστος αεροπορικών εισιτήριων οικονομικής θέσης, δαπάνες μεταφορικών (π.χ. ταξί, τρένο) από τον τόπο διαμονής από και προς το αεροδρόμιο, κόστος διαμονής, ημερ. αποζημίωση) μόνο για τους ερευνητές που συμμετέχουν στο έργο και παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος του επιστημονικού συνεδρίου, είτε με προφορική παρουσίαση είτε με αναρτημένη ανακοίνωση. Οι δαπάνες εντάσσονται κάτω από την Κατηγορία Δαπανών «Μετακινήσεις στο Εξωτερικό».
  • Κόστος ενημερωτικών εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν στο Συνέδριο (Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters), ενημερωτικά έντυπα (leaflets), παρουσιάσεις). Οι δαπάνες εντάσσονται κάτω από την Κατηγορία Δαπανών «Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών».
  • Κόστος εγγραφής στο Συνέδριο. Οι δαπάνες εντάσσονται κάτω από την Κατηγορία Δαπανών «Ειδικά Έξοδα».

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.


2. Διοργάνωση Επιστημονικών Ημερίδων για Διάχυση των Αποτελεσμάτων του Έργου

Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες Δαπάνες:

  • Κόστος διοργάνωσης της Ημερίδας μέχρι 500 Ευρώ, εκτός εάν τεκμηριώνεται διαφορετικά στο Συμβόλαιο Έργου (π.χ. για διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου). Το ποσό καλύπτει το ενοίκιο της αίθουσας και οπτικοακουστικά μέσα καθώς και διάλειμμα/τα για καφέ. Οι δαπάνες εντάσσονται κάτω από την Κατηγορία Δαπανών «Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών».
  • Κόστος ενημερωτικών εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν στην Εκδήλωση (Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters), ενημερωτικά έντυπα (leaflets), παρουσιάσεις). Οι δαπάνες εντάσσονται κάτω από την Κατηγορία Δαπανών «Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών».


3. Δημοσιεύσεις

  • Κόστος για την καταχώρηση δημοσιεύσεων σε τεχνικά και επιστημονικά περιοδικά και/ή αποθετήρια συναφή με τον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι δαπάνες εντάσσονται κάτω από την Κατηγορία Δαπανών «Ειδικά Έξοδα».

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο και τα ΜΜΕ, ή δαπάνες για προώθηση/διαφήμιση. Επιπρόσθετα, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δημιουργία ιστοσελίδων.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα