Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Εργαστήριο-Επικαιροποίηση Στρατηγικής Ατζέντας της ΠΚΠ URBAN EUROPE

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα στο Εθνικό Εργαστήριο για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας και Καινοτομίας (Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA 2.0) της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (Joint Programming Initiative - JPI) URBAN EUROPE, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018, 09:30 - 12:30, στις εγκαταστάσεις του ΙΠΕ (Λεωφόρος Στροβόλου 123, 2042, Λευκωσία).

Στόχος του JPI URBAN EUROPE είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή διασυνοριακών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στον τομέα της Αστικής Αειφορίας μέσω του συντονισμού χρηματοδότησης φορέων από 14 χώρες.

Η διαμόρφωση Στρατηγικής Ατζέντας Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο τη δημιουργία ενιαίου πλαισίου προτεραιοτήτων και ενιαίου οράματος στον τομέα, τα οποία θα τροφοδοτήσουν τον σχεδιασμό και υλοποίηση μελλοντικών Κοινών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, όπως επίσης και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων, συγκαταλέγεται στις κυριότερες δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα: (α) συζητηθούν οι προκαταρκτικές επικαιροποιημένες ερευνητικές προτεραιότητες που διαμόρφωσε το JPI URΒΑΝ EUROPE, και (β) επιχειρηθεί όπως συσχετιστούν οι προτεραιότητες αυτές με τις εθνικές ερευνητικές προτεραιότητες και θα καταγραφούν τυχόν κενά, με βάση τη σχετική πολιτική και το πλαίσιο χρηματοδότησης. Στόχος του εργαστηρίου είναι η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων με σκοπό την ορθολογικότερη κατανομή πόρων με βάση τις ανάγκες της Κύπρου. Ένα σύντομο προσχέδιο της SRIA 2.0 είναι διαθέσιμο εδώ. Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί και αναλυτικό προσχέδιο της SRIA 2.0 πριν την εκδήλωση.

Σημειώνεται ότι, η γλώσσα του εργαστηρίου θα είναι η Αγγλική.

Το Πρόγραμμα της εκδήλωσης (Ελληνικά και Αγγλικά), καθώς και η Δήλωση Συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2018 στην κα Κυριακή Μιχαήλ (email: [email protected], fax: 22205001), βρίσκονται στις ακόλουθες συνδέσεις:

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Agenda of the Event

Δήλωση Συμμετοχής


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα