Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Κοινωνική Καινοτομία» (Κωδ. Πρόσκλησης: SOCIALINNO/0617).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων. Στον εν λόγω σύνδεσμο θα αναρτώνται, επίσης σταδιακά τα αποτελέσματα όλων των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ, των οποίων η αξιολόγηση ολοκληρώνεται.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ακολουθήθηκε η Μέθοδος Αξιολόγησης Εξ’ αποστάσεως από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά δεκατρείς (13) προτάσεις, εκ των οποίων πέντε (5) κρίθηκαν επιλέξιμες κατά το στάδιο αξιολόγησης προτάσεων, οι οποίες προωθούνται για χρηματοδότηση, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση να ανέρχεται στα €487.383.73.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα