Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Υιοθέτηση 1ου Σχεδίου Ισότητας Φύλου από το ΙΠΕ

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στη προσπάθειά του για έμπρακτη υποστήριξη της προώθησης της ισότητας φύλου στους τομείς της Ε&Κ και προς υιοθέτηση των προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και συγκεκριμένα της Προτεραιότητας 4 για την Ισότητα των Φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα, έχει υιοθετήσει το 1ο Σχέδιο Ισότητας των Φύλων (ΣΙΦ) για την περίοδο 2018-2020.

Το Σχέδιο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΠΕ στο ευρωπαϊκό έργο TARGET και επιδιώκει να αντιμετωπίσει την έμφυλη ανισότητα στους τομείς λειτουργίας του Ιδρύματος και συγκεκριμένα στους ακόλουθους τρείς τομείς προτεραιότητας:

  • διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού εντός του Ιδρύματος,
  • τρόπος λήψης αποφάσεων και
  • σχεδιασμός Προγραμμάτων Έρευνας και Καινοτομίας.

Η ευρύτερη προσπάθεια προώθησης της ισότητας των φύλων και εξάλειψης των υφιστάμενων παραγόντων που περιορίζουν την ισόρροπη συμμετοχή, προσβλέπει στη δημιουργία μιας θεσμικής κουλτούρας ευαισθητοποιημένης ως προς τα ζητήματα φύλου και ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς πέραν της εσωτερικής οργάνωσης και της επιδίωξης του Ιδρύματος να λειτουργήσει με σύγχρονα πρότυπα. Συγκεκριμένα, ως ο μοναδικός χρηματοδοτικός οργανισμός για δραστηριότητες Ε&Κ στην Κύπρο, το ΙΠΕ επιθυμεί να επιφέρει έμμεσα την αλλαγή στην αντίληψη της ερευνητικής κοινότητας σ’ ότι αφορά την ισότητα φύλου στην έρευνα. Αυτό αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της έρευνας που διενεργείται στην Κύπρο.

Το ΣΙΦ, το οποίο έχει πρόσφατα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΠΕ και τέθηκε άμεσα σε ισχύ, αποτελεί πλέον μέρος της ευρύτερης μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Ιδρύματος. Το ΣΙΦ είναι διαθέσιμο εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα