Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Ενημερωτική Ημερίδα RESTART 2016-2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης για τις ανοικτές και επικείμενες Προσκλήσεις των Προγραμμάτων RΕSTART. Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2018 (8:30πμ - 13:00μμ) στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. 

Περιεχόμενο: Η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει παρουσίαση επτά Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των Προγραμμάτων RΕSTART, συνολικού προϋπολογισμού 22,4 εκ. Ευρώ.  Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων θα συζητηθούν τα βασικά συμπεράσματα από τις πρώτες Προσκλήσεις των ίδιων Προγραμμάτων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, θα γίνει συζήτηση και επίλυση αποριών και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιμες συμβουλές για την υποβολή επιτυχημένων προτάσεων. Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστεί η σημασία και οι μορφές εμπορικής εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς επίσης και οι νέες σχετικές Προσκλήσεις του ΙΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει παρουσίαση των ακόλουθων Προγραμμάτων:

«Ολοκληρωμένα Έργα»: Αφορά στη χρηματοδότηση διεπιστημονικών έργων συνεργασίας μεγάλου βεληνεκούς στους τομείς: «Ενέργεια», «Τουρισμός», «Γεωργία-Τρόφιμα», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές-Ναυτιλία» και «Υγεία». Προϋπολογισμός: 9,0 εκ. Ευρώ - Καταληκτική Ημερομηνία: 11 Ιαν. 2019.  

«Νησίδες Αριστείας»: Αφορά στη χρηματοδότηση πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής με στόχο την προώθηση της επιστημονικής αριστείας, στις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: «Επιστήμες Ζωής», «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» και «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Προϋπολογισμός: 7,5 εκ. Ευρώ - Καταληκτική Ημερομηνία: 25 Ιαν. 2019.  

«ΔΙΔΑΚΤΩΡ»: Αφορά στη χρηματοδότηση νέων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου για εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικών έργων και στην εμπλοκή τους στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως επίσης και στη δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών σε τομείς επιστημονικής αιχμής και βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Προϋπολογισμός: 4,76 εκ. Ευρώ - Καταληκτική Ημερομηνία: 09 Νοε. 2018.  

«Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας»: Αφορά στην υλοποίηση δράσεων αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας από (α) οργανισμούς έρευνας ή άλλους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και (β) επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας»και «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις»που ανακοινώνονται για πρώτη φορά. Τα Προγράμματα υποστηρίζουν την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, όπως επίσης και προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση προϊόντος, ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής και προώθηση/εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. Προϋπολογισμός: 540 χιλιάδες Ευρώ - Καταληκτική Ημερομηνία: 30 Σεπ. 2020.  

«Διακρατική Συνεργασία Κύπρου - Ρωσίας»: Αφορά στην ανάπτυξη συνεργασίας και στη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από τη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που καλύπτουν, η πρώτη τη συνεργασία μεταξύ ρωσικών και κυπριακών ερευνητικών και άλλων φορέων και η δεύτερη τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών. Προϋπολογισμός: 600 χιλιάδες Ευρώ - Καταληκτική Ημερομηνία: Aρχές 2019.  

Γενικοί Κανονισμοί και Διαδικασίες Συμμετοχής. Τέλος, στο πλαίσιο της Εκδήλωσης θα γίνει ενημέρωση για τους Γενικούς Κανονισμούς και τις Διαδικασίες Συμμετοχής στα εν λόγω Προγράμματα. 

Γλώσσα Ημερίδας: Ελληνική

Δηλώσεις Συμμετοχής: Η συμμετοχή στην εν λόγω Ημερίδα είναι χωρίς χρέωση και η εγγραφή γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 17 Οκτ. 2018.

Πληροφορίες: Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας  στο τηλέφωνο 22205000 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]

Παρουσιάσεις:

Εισαγωγή στις Νέες Πτυχές των Προσκλήσεων

Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα»

Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας»

Πρόγραμμα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ»

Πρόγραμμα «Διακρατική Συνεργασία Κύπρου - Ρωσίας»

Εκμετάλλευση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - Εταιρείες Τεχνοβλαστοί από Ερευνητικούς Φορείς και Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας»

Γενικοί Κανονισμοί και Διαδικασίες Συμμετοχής στα Προγράμματα RESTART

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα