Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Εκδήλωση Η2020: Communication Campaign - Legal and Financial Issues

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» οργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση με τίτλο «HORIZON 2020 Communication Campaign - Legal and Financial Issues».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2018 (8:45 - 16:00) στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Σε ποιους Απευθύνεται: Η εκδήλωση απευθύνεται σε Οργανισμούς / Τμήματα / Υπηρεσίες διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων, ελεγκτικών οίκων και γενικότερα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υλοποίηση και διαχείριση έργων του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020».

Ομιλητές θα είναι τρεις Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Common Legal Support Service J1, Common Audit Service J2 και Common Service for Business Processes J3) της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (DG Research & Innovation).

Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να παρασχεθούν οδηγίες και παραδείγματα προς τους συμμετέχοντες σχετικά με τους νομικούς και οικονομικούς κανονισμούς που διέπουν τα έργα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020». H Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει:

  • Αναλυτική παρουσίαση των κατηγοριών δαπανών (personnel costs, additional remuneration, subcontracting, third parties, direct costs).
  • Παροχή διευκρινίσεων για τη σωστή εφαρμογή των κανονισμών με στόχο την επιλεξιμότητα των δαπανών και την αποφυγή λαθών
  • Αναλυτική παρουσίαση των κανόνων διαχείρισης έργων καθώς και καλές πρακτικές.

Θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να θέσουν εξειδικευμένα ερωτήματα προς τους Εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού, καταγραφής και απολογισμού των δαπανών τόσο εκ των προτέρων μέσω Υποβολής Ερωτημάτων στο Εθνικό Σημείο Επαφής ([email protected]) αλλά και επί τόπου κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.

Γλώσσα Ημερίδας: Αγγλική

Δηλώσεις Συμμετοχής: Η συμμετοχή στην εν λόγω Ημερίδα είναι χωρίς χρέωση και η εγγραφή γίνεται με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2018.

Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό κα Λίνα Τσούμπανου (τηλ. 22205055, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα