Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Θέσεις απασχόλησης στο ερευνητικό κέντρο RISE

Το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (RISE) έχει ανακοινώσει πέντε (5) θέσεις Επικεφαλής Ερευνητικής Ομάδας (Research Team Leader) (πλήρους απασχόλησης)

Το Ερευνητικό Κέντρο στα Διαδραστικά Μέσα, Ευφυή συστήματα, και Αναδυόμενες Τεχνολογίες (RISE: www.rise.org.cy) είναι ένα νεοσύστατο ερευνητικό κέντρο που βρίσκεται στη Λευκωσία. Το Κέντρο αυτό έχει λάβει σημαντική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα RISE Teaming project, το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό H2020-WIDESPREAD-01-2016-2017 (φάση 2) βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 739578, όπως επίσης και από την Κυπριακή Κυβέρνηση, τοπικούς και διεθνείς εταίρους και άλλους χορηγούς.

Το RISE είναι μια κοινοπραξία μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας (συντονιστής), του Ινστιτούτου Πληροφορικής Max Planck (Γερμανία), του Πανεπιστημίου University College London (ΗΒ), του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το RISE αναζητάει εμπνευσμένους, καινοτόμους και ενθουσιώδεις έμπειρους ερευνητές που, από κοινού με την ομάδα τους, θα συνεισφέρουν ενεργά στην εξέλιξη του Κέντρου βοηθώντας το να επιτύχει τις στρατηγικές προτεραιότητες και το όραμά του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.rise.org.cy/en-gb/vacancies/


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα