Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Ενσωμάτωση Οργανισμών στο Εθνικό Δίκτυο EURAXESS, ως EURAXESS Service Centers

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους φορείς ότι προτίθεται να προχωρήσει σε επέκταση του Εθνικού Δικτύου EURAXESS μέσω συμπερίληψης πρόσθετων οργανισμών, οι οποίοι θα λειτουργούν ως EURAXESS Service Centers (ESCs).

Το Δίκτυο EURAXESS-Researchers in Motion είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης σε επαγγελματίες ερευνητές. Το Δίκτυο υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών και την επαγγελματική εξέλιξη, ενισχύοντας παράλληλα την επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και του κόσμου.

Στο Δίκτυο συμμετέχουν 530 EURAXESS Service Centers σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Τα κέντρα βοηθούν τους ερευνητές και την οικογένειά τους να προγραμματίσουν και να οργανώσουν τη μετακίνησή τους σε μια χώρα. Αυτή η δωρεάν εξατομικευμένη βοήθεια βοηθά τους ερευνητές με θέματα όπως διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες χρηματοδότησης, στέγαση, άδεια εισόδου και άδεια εργασίας, μαθήματα γλώσσας, κοινωνική ασφάλιση, ιατρική περίθαλψη κ.ά.

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να ενσωματωθούν στο Δίκτυο, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για EURAXESS Service Center και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο και τα οφέλη και υποχρεώσεις των EURAXESS Service Centers είναι διαθέσιμα στο Συμφωνητικό «EURAXESS Service Network Commitment Declaration». Για να είναι επιλέξιμος ένας οργανισμός να ενταχθεί στο Κυπριακό Δίκτυο θα πρέπει να:

α) παρέχει στήριξη σε τουλάχιστον 3 από τα θέματα που αναφέρονται στη λίστα «Mobility related matters» του Συμφωνητικού, και

β) εξυπηρετεί ικανοποιητικό αριθμό ερευνητών (πέραν των 10).

Επισημαίνεται ότι η συμπερίληψη ενός νέου EURAXESS Service Centers (ESCs) στο Κυπριακό Δίκτυο απαιτεί την:

α) έγκριση του υποψήφιου ESC από το ΙΠΕ,

β) υπογραφή Συμφωνητικού «EURAXESS Service Network Commitment Declaration» από τα δύο μέρη (υποψήφιο ESC και ΙΠΕ), και

γ) μετέπειτα ενημέρωση της ΕE.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι έξοδα για την εκπαίδευση στελεχών των επιλεγμένων θα καλυφθούν από σχετικό προϋπολογισμό του ΙΠΕ.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους Λειτουργούς του ΙΠΕ, Γεωργία Κλεάνθους (τηλ: 22205053/email: [email protected]) Άγγελο Ντάντο (τηλ: 22205033/email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα