Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αύξηση Προϋπολογισμού και Παράταση Προγράμματος «Ολοκληρωμένα Έργα»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ανακοινώνει την αύξηση του Προϋπολογισμού της υφιστάμενης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Ολοκληρωμένα Έργα», με κωδικό INTEGRATED/0918  και ημερομηνία ανακοίνωσης την 24η Σεπτεμβρίου 2018, κατά 4 Εκ. Ευρώ. Το επιπρόσθετο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ακόμα ενός Έργου σε κάθε ένα από τους Τομείς Προτεραιότητας «Τουρισμός», «Ενέργεια», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές» και «Μεταφορές - Ναυτιλία», ο προϋπολογισμός των οποίων στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που είχε ανακοινωθεί, ανερχόταν σε 1.000.000 Ευρώ, ανά Τομέα.

Από τον πρόσθετο προϋπολογισμό των 4 Εκ. Ευρώ αναμένεται να επωφεληθούν σημαντικά και οι κυπριακές επιχειρήσεις, καθώς στο εν λόγω Πρόγραμμα τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού του κάθε Έργου πρέπει να αναλογεί σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Δίκτυο Συνεργασίας.

Με την ευκαιρία της αύξησης του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, θα δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων η οποία είχε αρχικά καθοριστεί στις 11/01/2019. Νέα Καταληκτική Ημερομηνία ορίζεται η 22α Φεβρουαρίου 2019.

Οι επικαιροποιημένες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, είναι διαθέσιμες στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS, στη διεύθυνση https://iris.research.org.cy/#/calls.  


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα