Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Προκήρυξη Διαγωνισμών «Κυπριακών Βραβείων Έρευνας»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ανακοινώνει την προκήρυξη των Διαγωνισμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2019» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2019» και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα να υποδείξουν υποψήφιους/ες ερευνητές/τριες για τη διεκδίκηση των Βραβείων. Οι Διαγωνισμοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «RESTART 2016 - 2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

Κύριος στόχος των Διαγωνισμών είναι η ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα. Ειδικά για τους Νέους/ες Ερευνητές/τριες, επιδιώκεται η έμπρακτη υποστήριξή τους για τη συνέχιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους, μέσω παροχής χορηγίας ύψους 60,000 Ευρώ.

Οι υποψήφιοι/ες ερευνητές/τριες, θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο και θα αξιολογηθούν με βάση στοιχεία που θα κληθούν να δώσουν στο ΙΠΕ για την ερευνητική τους εργασία, τα επιτεύγματά τους και τον αντίκτυπο αυτών.

Οι Προσκλήσεις Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2019» και το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2019», περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στους Διαγωνισμούς, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα, και βρίσκονται στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy. Καταληκτική ημερομηνία υπόδειξης υποψηφιοτήτων είναι η 15η Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Στήριξης του ΙΠΕ, στο τηλέφωνο: 22205000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].

 

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2019»

Πρόσκληση (ελληνικά)

Πρόσκληση (αγγλικά)

Έντυπο υποβολής

 

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2019»

Πρόσκληση (ελληνικά)

Πρόσκληση (αγγλικά)

Έντυπο υποβολής


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα