Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Τροποποιήσεις-Προσκλήσεις Διεθνής Συνεργασία Κύπρου-Ρωσίας

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα:

  1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την Πρόσκληση BILATERAL/RUSSIA(FASIE)/1118 παρατείνεται μέχρι τις 10 Απριλίου 2019 (13:00) για να συνάδει με την καταληκτική ημερομηνία που έχει τεθεί από ρωσικής πλευράς.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» στοχεύει στην προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων και τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία και Κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών Έργων.

  1. Η διάρκεια των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης BILATERAL/RUSSIA(RFBR)/1118 θα πρέπει να είναι απαραίτητα 3 χρόνια και όχι «μέχρι 3 χρόνια» όπως εκ παραδρομής καταγράφηκε στη σχετική Πρόσκληση, για να συνάδει με τις απαιτήσεις της ρωσικής πλευράς. Το αναθεωρημένο κείμενο της εν λόγω Πρόσκλησης έχει ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα IRIS.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ Ρώσων και Κυπρίων επιστημόνων, που ενεργοποιούνται στον τομέα της βασικής έρευνας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για την εν λόγω Πρόσκληση είναι η 15η Φεβρουαρίου 2019 (13:00).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ ή να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Υποστήριξης (Helpdesk) του ΙΠΕ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα