Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες Κύπρος-Ισραήλ»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προτάσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Διακρατικές Συνεργασίες» (Κωδ. Πρόσκλησης: BILATERAL/ISRAEL/0518).

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Ο Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε €500.000 και η Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο ανέρχεται στα €100.000.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ακολουθήθηκε η Μέθοδος Αξιολόγησης Εξ’ αποστάσεως από δύο (2) ανεξάρτητους αξιολογητές. Σημειώνεται ότι, αντίστοιχη διαδικασία Επιστημονικής Αξιολόγησης ακολουθήθηκε και από την πλευρά του Ισραήλ. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων και η τελική απόφαση για χρηματοδότηση λήφθηκε από τη Μικτή Επιτροπή Κύπρου – Ισραήλ, η οποία συνήλθε στη Λευκωσία στα τέλη του Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά τρεις (3) προτάσεις, εκ των οποίων μία (1) προωθείται για χρηματοδότηση, με τη συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση από κυπριακής πλευράς να ανέρχεται στα €99.600,00.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων έχουν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα