Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020-Εργαστήριο Module 2.1, 27 Φεβρουαρίου 2019, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας διοργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα ‘Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων για το Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 - Αρχικό Επίπεδο’.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 16:00.

 

Περιεχόμενο

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να αναδείξει πως μια καλά σχεδιασμένη Πρόταση Έργου μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια αξιολόγησης. Πρακτικά παραδείγματα, διαδραστικές ασκήσεις και καλές ή κακές πρακτικές από πραγματικές προτάσεις θα ενισχύουν την αφομοίωση της θεωρίας από την ομάδα στόχο. Το Εργαστήριο περιλαμβάνει πληροφορίες όπως:

  • το Πρόγραμμα, η Δομή, οι Μηχανισμοί Χρηματοδότησης, οι Γενικοί Κανόνες Συμμετοχής
  • πως να βρει κανείς και να κατανοήσει τη θεματική που τον ενδιαφέρει
  • πως να βρει κανείς συνεργάτες και να ‘χτίσει’ το δίκτυο συνεργασίας του
  • το ηλεκτρονικό εργαλείο υποβολής
  • συμβουλές για τη συγγραφή της πρότασης: επιμέρους κομμάτια
  • βασικοί κανόνες συμμετοχής σε σχέση με την κατάρτιση του προϋπολογισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Εργαστηρίου στο αναλυτικό Πρόγραμμα εδώ. Η γλώσσα εργασίας θα είναι η ελληνική.

Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) της Κύπρου. Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι χωρίς χρέωση.

 

Ομάδα Στόχος

Το εν λόγω Εργαστήριο εντάσσεται στην Ενότητα/Module 2, μιας σειράς εργαστηρίων που διοργανώνει το Ίδρυμα για την προετοιμασία πετυχημένων προτάσεων. Απευθύνεται σε άτομα με μικρή εμπειρία στη συγγραφή και υποβολή προτάσεων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο (7ο ΠΠ ή/και ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020) που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στο άμεσο μέλλον στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020.

Ενότητες/Modules Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων ΙΠΕ

Το ΙΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, διοργανώνει εξειδικευμένα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια. Τα Εργαστήρια αυτά είναι βασισμένα σε μια διαδραστική μέθοδο και περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις και ανοικτή συζήτηση σε συνδυασμό με στοχευμένα εκπαιδευτικά μέσα που αποσκοπούν αφενός στην ενεργή συμμετοχή της εκάστοτε ομάδας στόχου και αφετέρου στην όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση των θεμάτων από τους συμμετέχοντες. Το περιεχόμενο των Εργαστηρίων καθώς και η επιλογή των εκπαιδευτικών μέσων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες, στην εμπειρία και στις ιδιαιτερότητες της κάθε ομάδας στόχου.

Έχουν σχεδιαστεί και προσφέρονται οι ακόλουθες Ενότητες - Modules:

Module 1: To Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 με Μία Ματιά

Module 2: Προετοιμασία Πετυχημένων Προτάσεων

                2.1 Αρχικό Επίπεδο

                2.2 Προχωρημένο Επίπεδο

                2.3 Νέοι Ερευνητές

                2.4 Επιχειρήσεις

Module 3: Διαχείριση Έργων

 

Δηλώσεις Συμμετοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2019.

Σημειώνεται ότι στο Εργαστήριο θα κληθούν να συμμετέχουν μόνο τα άτομα που εντάσσονται στην Ομάδα Στόχο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο και τη δυνατότητα συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα