Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ενοικίαση κτηρίου για το ΙΠΕ

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από άτομα ή εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο στην ευρύτερη αστική περιοχή Λευκωσίας για σκοπούς στέγασης του Ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διάρθρωση του Ιδρύματος περιλαμβάνει τέσσερις Μονάδες και ο συνολικός αριθμός των μελών του προσωπικού που θα πρέπει να στεγαστούν στο κτίριο είναι 80. Επιπρόσθετα απαιτούνται χώρος εκδηλώσεων για το κοινό, χώροι συναντήσεων, αρχείο, αποθήκη και κυλικείο. Το συνολικό εμβαδόν του χώρου του κτιρίου εκτιμάται σε 1.500 τ.μ. περίπου. Θα είναι δυνατή όμως η εξέταση προτάσεων που θα βασίζονται σε διαφορετικό εμβαδόν, νοουμένου ότι θα ικανοποιούνται οι ανάγκες του Ιδρύματος.

Η μέγιστη διάρκεια ενοικίασης θα είναι δέκα (10) έτη και το κτίριο πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση κατά προτίμηση πριν την 1η Ιανουαρίου 2020 συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων, διαμορφώσεων που θα συμφωνηθούν.

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς παρακαλούνται όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΙΠΕ/ΚΤΙΡΙΟ/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 12 Μαρτίου 2019.   


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα