Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων-Πρόγραμμα Αctive and Assisted Living (AAL)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επόμενης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Αctive and Assisted Living (AAL).

Το AAL μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τρίτης ηλικίας μέσα από τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), προς όφελος της τρίτης ηλικίας και του άμεσου περιβάλλοντός τους. Η Πρόσκληση 2019 του ΑΑL έχει τίτλο «Sustainable Smart Solutions for Ageing well» και ο συνολικός προϋπολογισμός του Ιδρύματος για την Πρόσκληση αναμένεται να ανέλθει σε €400,000. Στην Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και τελικοί χρήστες (όπως Πολυδύναμα Κέντρα, Οργανισμοί περίθαλψης και φροντίδας ατόμων 3ης ηλικίας κ.ά.). 

Η καταληκτική ημερoμηνία υποβολής προτάσεων» στον ιστοχώρο του Προγράμματος είναι η 24/05/2019 και ώρα 17:00 (C.E.T.) ενώ, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ, το αργότερο μέχρι τις 31/5/2019, ώρα 13:00. Η Πρόταση που υποβάλλεται στο ΙδΕΚ περιλαμβάνει μόνο γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη Διεθνική Πρόταση.

Για την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως μελετήσουν τα σχετικά έντυπα που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με κωδικό P2P/AAL/0319, η οποία διατίθεται στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Aρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος, κ Χαράλαμπο Παπατρύφωνος (Τηλ: +357 22205016, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα