Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS 2»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της επόμενης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «EUROSTARS 2».

Η καταληκτική ημερoμηνία υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα του Προγράμματος EUROSTARS είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 20:00 (C.E.T.) ενώ ο/η Συντονιστής/τρια του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ, το αργότερο μέχρι την 19η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου). Η Πρόταση που υποβάλλεται στο ΙδΕΚ περιλαμβάνει μόνο γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη Διεθνική Πρόταση.

Στο κυπριακό Δίκτυο θα πρέπει να περιλαμβάνεται µία Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β.1, Β.2).

Εκ μέρους του Δικτύου Συνεργασίας, την ευθύνη υποβολής της πρότασης, αναλαμβάνει η Συντονίστρια ΜμΕ, η οποία θα πρέπει να πληροί τον ορισμό για τις ερευνητικά δραστήριες ΜμΕ. Η υποβολή της πρότασης Έργου γίνεται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία EUREKA, η οποία φέρει και την ευθύνη της αξιολόγησης των προτάσεων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προχωρήσουν σε εγγραφή στον ιστοχώρο του Προγράμματος EUROSTARS (www.eurostars-eureka.eu) για την υποβολή των Προτάσεων και πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα έντυπα. Η γλώσσα υποβολής είναι η Αγγλική.

Συναφώς αναφέρεται ότι, το Πρόγραμμα «EUROSTARS» αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA που εντάσσεται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες – μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση ερευνητικά δραστήριων Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων-ΜμΕ (R&D Performing SMEs) να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες. Τα Έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας.

Για την καλύτερη προετοιμασία των προτάσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως μελετήσουν τα σχετικά έντυπα που διατίθενται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με κωδικό EUREKA/EUSTAR/0519, η οποία διατίθεται στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με την Aρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, κα Ίρια Λουκαϊδου (Τηλ: +357 22205044, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected]) ή με την Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ (Τηλ: +357 22205000, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα