Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Print

Εργαστήριο Συγγραφής Προτάσεων «MSC Actions - Ind.l Fellowships 2019»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο της Εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας διοργανώνει Εργαστήριο Συγγραφής Προτάσεων με τίτλο «Marie Skłodowska Curie Actions - Individual Fellowships 2019»

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία (Αίθουσα Μόρφου) στη Λευκωσία και θα διαρκέσει από τις 09:00 μέχρι τις 16:00.

Περιεχόμενο

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να αναδείξει πως μια καλά σχεδιασμένη Πρόταση Έργου  MSCA-IF μπορεί να ανταποκριθεί στα κριτήρια αξιολόγησης. Πρακτικά παραδείγματα, διαδραστικές ασκήσεις και καλές ή κακές πρακτικές από πραγματικές προτάσεις θα ενισχύουν την αφομοίωση της θεωρίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Εργαστηρίου στο αναλυτικό Πρόγραμμα. Εκπαιδευτές θα είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ).

Ομάδα Στόχος

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ερευνητές (κάτοχους Διδακτορικού ή με τουλάχιστον 4 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας) που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση στο Πρόγραμμα MSCA-IF, για να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης και τοποθέτησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα.

Δηλώσεις συμμετοχής

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο το αργότερο μέχρι τις 27 Μαΐου 2019.

Η συμμετοχή στο Εργαστήριο είναι δωρεάν.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό κα Γεωργία Κλεάνθους, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Marie Sklowdoska Curie Actions» του Προγράμματος Horizon 2020 για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ (Τηλ. 22205053, Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα