Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Horizon Europe-Mission Boards: Υποβολή αιτήσεων επιλογής εμπειρογνωμόνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας  υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Αποστολών (Mission Boards).

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 11η Ιουνίου 2019, είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

Οι Αποστολές θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του «Ορίζοντα Ευρώπη», του επόμενου Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία (2021-2027) και συνιστούν φιλόδοξες, διεθνούς εμβέλειας πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ενίσχυση του αντικτύπου της Έρευνας και Καινοτομίας σε ορισμένες από τις μείζονες προκλήσεις (κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές) που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες σήμερα.

Θα συσταθούν πέντε Συμβούλια Αποστολών, ένα για κάθε μία από τις ακόλουθες περιοχές:

  • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων κοινωνικών μετασχηματισμών
  • Καρκίνος
  • Υγιείς ωκεανοί, θάλασσες, παράκτια και εσωτερικά ύδατα.
  • Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις.
  • Υγιή εδάφη και τρόφιμα.

Τα Συμβούλια Αποστολών θα αποτελούνται από υψηλού κύρους, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αποστολών. Κάθε Συμβούλιο θα αποτελείται από 15 μέλη (μέγιστος αριθμός).

Η κύρια αρμοδιότητά των Συμβουλίων Αποστολών θα είναι, σε πρώτη φάση, ο σχεδιασμός των Αποστολών από πλευράς στόχων, χρονοδιαγράμματος και δεικτών, σε διαβούλευση με τα Κράτη Μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους ενδιαφερόμενους και το ευρύτερο κοινό. Σε επόμενη φάση, μετά την έναρξη του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», θα λειτουργούν συμβουλευτικά για θέματα που άπτονται της υλοποίησης των Αποστολών όπως η διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και ο σχεδιασμός των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα