Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόσκληση JPI Culture Heritage Conservation, Protection and Use

Η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού «Πολιτιστική Κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή: Μια Νέα Πρόκληση για την Ευρώπη», στην οποία συμμετέχει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) εκπροσωπώντας την Κύπρο, ανακοίνωσε στις 23 Μαΐου 2019 την Κοινή - Διεθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Θεματικό Στόχο και  Τίτλο: “Conservation, Protection and Use”.

Το ΙδΕΚ ανακοινώνει κατ’ αντιστοιχία την Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για τη  χρηματοδότηση των κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν στα Δίκτυα των Διεθνικών Προτάσεων. Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στην Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού, ενώ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των κυπριακών φορέων είναι η υποβολή Προτάσεων στην Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (https://www.jpich-conservation.eu/), καθώς και στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΙδΕΚ, IRIS (https://iris.research.org.cy/#/).

Στην Πρόσκληση συμμετέχουν συνολικά 12 χρηματοδοτικοί οργανισμοί έρευνας από ισάριθμες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και καλύπτει τα ακόλουθα τέσσερα θέματα:

  • Topic 1: Analysing and modelling change
  • Topic 2: Sustainable protection and enhancement of values
  • Topic 3: Management of cultural heritage at risk
  • Topic 4: Layered conservation

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στην Πρωτοβουλία, σε ένα στάδιο, από τον/την Συντονιστή/Συντονίστρια της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Διεθνικής Πρότασης είναι η 3η Σεπτεμβρίου 2019 στις 17:00 ώρα Κύπρου (16:00 CEST).

Επιπρόσθετα, ο/η Συντονιστής/Συντονίστρια του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS του ΙδΕΚ, το αργότερο μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2019, 13:00 ώρα Κύπρου.  

Τα Διεθνικά Δίκτυα Συνεργασίας θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστο τρεις (3) φορείς, ο καθένας από μια διαφορετική χώρα  που συμμετέχει στη Διεθνική Πρόσκληση JPICH Conservation, Protection and Use. Ο μέγιστος αριθμός φορέων σε μια πρόταση είναι πέντε.

Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για την χρηματοδότηση κυπριακών φορέων που θα συμμετέχουν στις διεθνικές προτάσεις που θα επιλεγούν από το Δίκτυο για χρηματοδότηση ανέρχεται στις 400.000 Ευρώ. Το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας σε κάθε Πρόταση Έργου μπορεί να αποτελείται από έναν έως τρεις εταίρους που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο για το Κυπριακό Δίκτυο είναι 175.000 Ευρώ.  Στην περίπτωση που Κυπριακός Φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου τότε το Ανώτατο Ποσό Χρηματοδότησης μπορεί να είναι 200.000 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τα θέματα που θα καλύψει η Πρόσκληση, τους κανονισμούς συμμετοχής, τα έντυπα και τον τρόπο υποβολής των Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Πρωτοβουλίας JPI Cultural Heritage και στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS  του ΙδΕΚ ή/και να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος, Γεωργία Παντελίδη (Τηλ: 22-205031, Ηλ. Ταχ: [email protected]) ή και την Υπηρεσία Υποστήριξης του ΙδΕΚ, Ηλ. Ταχυδρομείο [email protected] (Τηλ: 22-205000).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα