Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα - Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» - «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές» - B' Φάση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Τομέα Προτεραιότητας «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές» του Προγράμματος «Ολοκληρωμένα Έργα».

Στον πιο κάτω σύνδεσμο βρίσκονται διαθέσιμα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Προτάσεων RESTART 2016-2020

Τα αποτελέσματα της Α’ Φάσης Αξιολόγησης ανακοινώθηκαν τον Ιούνιο 2019. Η Β’ Φάση Αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 10 Ιουλίου 2019.

Η αξιολόγηση των πέντε προτάσεων που είχαν προχωρήσει στη Β’ Φάση αξιολόγησης έγινε από Επιτροπή Επιστημονικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), ενώπιων της οποίας οι Συντονιστές και Συνεργάτες παρουσίασαν τις Προτάσεις τους. Η ΕΕΑ κατέταξε τις Προτάσεις σε σειρά προτεραιότητας ως προς τη χρηματοδότησή τους. 

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων θα λάβουν τα δελτία αξιολόγησης των Προτάσεών τους που αφορούν στη Β’ Φάση Αξιολόγησης. Η απόφαση της ΕΕΑ είναι τελεσίδικη και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα