Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Πρόσκληση «SOLAR-ERA.NET COFUND 2 - ADDITIONAL JOINT CALL»

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ενημερώνει την ερευνητική κοινότητα για την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων με Κωδικό «P2P/SOLAR/1019» του Προγράμματος «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες - Τοπική Ανάπτυξη», η οποία ανακοινώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Δικτύου «SOLAR-ERA.NET Cofund 2».

Στην Παρούσα Πρόσκληση, η οποία αφορά σε τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών (Photovoltaics - PV) και Συγκεντρωτικών Συστημάτων Ηλιακής Ενέργειας (Concentrating Solar Power/Solar Thermal Electricity - CSP) συμμετέχουν συνολικά 13 χρηματοδοτικοί οργανισμοί έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, από 11 κράτη.

Οι Διεθνικές Προτάσεις υποβάλλονται κεντρικά στο Δίκτυο «SOLAR-ERA.NET Cofund 2» σε δύο στάδια (Προκαταρκτικές και Ολοκληρωμένες Προτάσεις), από το Συντονιστή της κάθε Διεθνικής Πρότασης σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που καταγράφονται στη Διεθνική Πρόσκληση (Guidelines for Proposers).

Επιπρόσθετα, σε κάθε στάδιο υποβολής, ο Συντονιστής του Κυπριακού Δικτύου Συνεργασίας της κάθε Διεθνικής Πρότασης θα πρέπει να υποβάλει αντίστοιχη Πρόταση στην Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS (https://iris.research.org.cy) του IδΕΚ.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Προτάσεων στο Δίκτυο «SOLAR-ERA.NET» είναι οι ακόλουθες:

1ο Στάδιο - Προκαταρκτικές Προτάσεις: 29 Ιανουαρίου 2020

2ο Στάδιο - Ολοκληρωμένες Προτάσεις: 25 Μαΐου 2020

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Προτάσεων στο ΙδΕΚ είναι οι ακόλουθες:

1ο Στάδιο - Προκαταρκτικές Προτάσεις: 5 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 13.00

2ο Στάδιο - Ολοκληρωμένες Προτάσεις: 1 Ιουνίου 2020, ώρα 13.00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνική Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δικτύου www.solar-era.net. Για πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Κωδικό «P2P/SOLAR/1019» οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την Ηλεκτρονική Πύλη IRIS στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy ή να επικοινωνήσουν με τον Αρμόδιο Λειτουργό στο ΙδΕΚ, κ. Παύλο Λεπτό, τηλ: 22205051, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected] research.org.cy.

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS, όλων των Συντονιστών και Φορέων από την Κύπρο που θα αποτελέσουν το Κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας μίας Διεθνικής Πρότασης.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα