Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αναθεώρηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση νέας αναθεωρημένης Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. To επικαιροποιημένο κείμενο περιλαμβάνει κυρίως διευκρινιστικές τροποποιήσεις σε Πρόνοιες της Προκήρυξης σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του κειμένου, η ανάγκη για τις οποίες προέκυψε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020. Οι τροποποιήσεις αναμένεται να διευκολύνουν τόσο το ΙδΕΚ όσο και τους Δικαιούχους στην υλοποίηση των Προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν συνοπτικά τις αλλαγές στον Πίνακα Τροποποιήσεων που βρίσκεται στην αρχή του νέου κειμένου της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020.

Συγκεκριμένα η αλλαγή της παρούσας τροποποίησης είναι η ακόλουθη:

Σελ. 123, Καταβολή Χρηματοδότησης, Ενδιάμεση Δόση Χρηματοδότησης

Η πιο κάτω αναφορά:

«Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη δόση χρηματοδότησης καταβάλλεται κατά κανόνα μόνο στην περίπτωση όπου οι επιλέξιμες δαπάνες για την πρώτη περίοδο υπερβαίνουν το 75% της προκαταβολής»

τροποποιείται σε 

«Πιο συγκεκριμένα, η δεύτερη δόση χρηματοδότησης καταβάλλεται κατά κανόνα μόνο στην περίπτωση όπου οι επιλέξιμες δαπάνες για την πρώτη περίοδο υπερβαίνουν το 50% της προκαταβολής». 

Για το νέο κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα