Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Ημερίδα Ενημέρωσης & Δικτύωσης HORIZON 2020 - SC7 Secure Societies

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα συμμετοχής σε Ημερίδα Ενημέρωσης & Δικτύωσης που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 12 & 13 Μαρτίου 2020 αναφορικά με τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Κοινωνικής Πρόκλησης 7 (ΚΠ7) «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - SECURE SOCIETIES» του HORIZON 2020, του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Η ΚΠ7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη διαμόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της ασφάλειας των πολιτών, της κοινωνίας, της οικονομίας καθώς επίσης και των περιουσιακών  στοιχείων, των υποδομών και των υπηρεσιών, της ευημερίας και της πολιτικής σταθερότητας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους του επιχειρηματικού και βιομηχανικού κόσμου, μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα HORIZON 2020 μέσω της ΚΠ7. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες, πέρα από την ενημέρωση που θα λάβουν αναφορικά με το περιεχόμενο και τους κανονισμούς συμμετοχής των νέων Προσκλήσεων, θα έχουν και τη δυνατότητα δικτύωσης με φορείς από όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη συνεργασιών για την ετοιμασία και υποβολή ερευνητικών προτάσεων στην εν λόγω Θεματική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση εδώ.

H δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 6η Μαρτίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στην ημερίδα δικτύωσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση δικτύωσης καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα παρέχει χρηματοδότηση μέχρι €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙδΕΚ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙδΕΚ.

Επιπρόσθετα, το έργο του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής SEREN4 χρηματοδοτεί τη συμμετοχή φορέων / ατόμων  στην εν λόγω Εκδήλωση Δικτύωσης με ποσό μέχρι και €700 ανά άτομο (το ποσό καλύπτει αεροπορικό εισιτήριο και διαμονή). Τα κριτήρια για την επιλογή είναι τα ακόλουθα:

  • Ο/ η ενδιαφερόμενος/η να είναι μέλος ή υπάλληλος ερευνητικού ιδρύματος / οργανισμού, μικρο-μεσαίας επιχείρησης, ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, δημόσιας ή τοπικής αρχής ή άλλου μη κερδοσκοπικού οργανισμού.
  • Να ασχολείται με τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την ασφάλεια σε μία από τις χώρες της ΕΕ13 (BG, CY, CR, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK).
  • Να έχει υποβάλει πλήρες έντυπο αίτησης μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Επιπρόσθετα κριτήρια για την επιλογή όπως αυτά ορίστηκαν από το έργο SEREN 4 είναι τα ακόλουθα:

EVALUATION CRITERIA

  • Scientific excellence/Research performance/Innovation (publications, patents, project, etc.), previous international cooperation activities (25% of the score);
  • Recommendation of the local NCP from EU13 country (25% of the score);
  • Commitment to participate in a particular Horizon2020 Call, commitment to take full advantage of the participation in the event: expected outcome, concrete plans for cooperation, participation in Horizon2020 SEC SOC calls should be described in more detail (50% of the score).

Additional evaluation criteria (sub-criteria for the ranking list)

  • Geographical balance between the countries must be ensured;
  • Gender: Encouragement of female researchers or entrepreneurs to participate;
  • Encouragement of young researchers;
  • Spin out/ spin off companies representative;

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email: [email protected]) το αργότερο μέχρι της 24 Ιανουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος κα Λίνα Τσούμπανου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ», (Email: [email protected], τηλ.: 22205055).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα