Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αποτελέσματα B' Φάσης-Προγράμματα Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Ολοκληρώθηκε η Β’ Φάση Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των πρώτων καταληκτικών ημερομηνιών των Προγραμμάτων «Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups με Διεθνή Προσανατολισμό» (Pre-Seed), «Ανάπτυξη Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Startups» (Seed) και «Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις» (Innovate).

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων ως ακολούθως:

Σύμφωνα με την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 οι προτάσεις των εν λόγω Προγραμμάτων αξιολογούνται σε δύο Φάσεις. Στην Α’ Φάση Αξιολόγησης η κάθε πρόταση αξιολογείται εξ’ αποστάσεως από ένα (1) εμπειρογνώμονα στο Πρόγραμμα Pre-Seed και από δύο (2) εμπειρογνώμονες στα Προγράμματα Seed και Innovate, ειδικούς στο αντικείμενο της Πρότασης και με καλή αντίληψη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο θέμα της πρότασης. Στη Β’ Φάση Αξιολόγησης προκρίθηκαν οι προτάσεις που έλαβαν  τουλάχιστον συνολική βαθμολογία 12,00/15,00.

Για τη διεξαγωγή Β’ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία μεταξύ 20-24 Ιανουαρίου 2020, κλήθηκαν διακεκριμένοι, διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από το εξωτερικό, με αποδεδειγμένη εμπειρία επιλογής καινοτόμων ιδεών με προοπτικές ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, την αξιολόγηση των προτάσεων της Β΄ Φάσης Αξιολόγησης ανάλαβε μία Ανεξάρτητη Επιτροπή Αξιολόγησης για κάθε Πρόγραμμα.  Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, οι Συντονιστές ‘Έργων κλήθηκαν να παρουσιάσουν (pitching) ενώπιον των μελών της Επιτροπής την πρόταση και ακολούθως τα μέλη της κάθε Επιτροπής είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τον Συντονιστή το περιεχόμενο της, υποβάλλοντας ερωτήσεις για όλο το φάσμα της σύλληψης της ιδέας, της υλοποίησής της και της επιχειρηματικής στρατηγικής.  Η τελική απόφαση για τη χρηματοδότηση μίας πρότασης από το ΙδΕΚ, ήταν στην απόλυτη κρίση των Επιτροπών αυτών και ως εκ τούτο οι σχετικές αποφάσεις είναι τελεσίδικες και δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης.

Σημειώνεται ότι οι Συντονιστές των Προτάσεων και οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι των Φορέων έχουν ήδη ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προτάσεών τους.

Infographic-Συνολικά Αποτελέσματα


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα