Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Προκήρυξη Διαγωνισμών «Κυπριακών Βραβείων Έρευνας 2020»

* Σημαντική Ανακοίνωση:

Με το παρόν μήνυμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω του κορωνοϊού COVID-19, τη χρονική παράταση της Πρόσκλησης Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων για τους Διαγωνισμούς ‘Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2020’ και ‘Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νεός Ερευνητής 2020’.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων και για τους δύο Διαγωνισμούς ορίζεται η 10η Απριλίου 2020.

Το ΙδΕΚ παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε για λήψη οποιονδήποτε περαιτέρω μέτρων ή/και προσαρμογών.

 

 

Προκήρυξη Διαγωνισμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2020» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2020»

 

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την προκήρυξη των Διαγωνισμών «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2020» και «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2020» και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποδείξουν υποψήφιους/ες ερευνητές/τριες για τη διεκδίκηση των Βραβείων. Οι Διαγωνισμοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «RESTART 2016 - 2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία.

 

Κύριος στόχος των Διαγωνισμών είναι η ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα. Ειδικά όσον αφορά τους Νέους/ες Ερευνητές/τριες, επιδιώκεται όπως υποστηριχθεί έμπρακτα η συνέχιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους, μέσω της παροχής χορηγίας ύψους 60,000 Ευρώ.

 

Οι υποψήφιοι/ες ερευνητές/τριες, θα πρέπει να προταθούν από άλλο άτομο και θα αξιολογηθούν με βάση στοιχεία που θα κληθούν να παρέχουν στο ΙδΕΚ σχετικά με την ερευνητική τους εργασία, τα επιτεύγματά τους και τον αντίκτυπο αυτών.

 

Οι Προσκλήσεις Υπόδειξης Υποψηφιοτήτων για το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2020» και το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2020», περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους όρους συμμετοχής στους Διαγωνισμούς, καθώς και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά έντυπα, και βρίσκονται στην ηλεκτρονική πύλη IRIS στη διεύθυνση: https://iris.research.org.cy. Καταληκτική ημερομηνία υπόδειξης υποψηφιοτήτων είναι η 27η Μαρτίου 2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Στήριξης του ΙδΕΚ, στο τηλέφωνο: 22205000 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected].

 

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2020»

Πρόσκληση (ελληνικά)

Πρόσκληση (αγγλικά)

 

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2020»

Πρόσκληση (ελληνικά)

Πρόσκληση (αγγλικά)


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα