Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Print

Υλοποίηση Ερευνητικών Έργων κατά την περίοδο του Κορωνοϊού

Διευκολύνσεις για την Υλοποίηση Ερευνητικών Έργων λόγω των Μέτρων που Εξήγγειλε η Κυβέρνηση για Αντιμετώπιση του Κορωνοϊου

 

Ενόψει των πρόσφατων εξελίξεων και σε συνέχεια των μέτρων αντιμετώπισης και προφύλαξης από τον Κορωνοϊό, τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις σε σχέση με υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων από το ΙδΕΚ έργων:

 

(α) Δαπάνες που Προκύπτουν από Ακύρωση ταξιδιών και/ή άλλων Δραστηριοτήτων

 

Ταξίδια τα οποία ήταν προγραμματισμένα και έχουν ακυρωθεί λόγω κορωνοϊού και για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες (πχ αγορά εισιτηρίου, ξενοδοχείο), καθώς επίσης και άλλες σχετιζόμενες δαπάνες (π.χ. Εγγραφή σε συνέδρια, έξοδα για διεξαγωγή εκδηλώσεων), το κόστος των οποίων δεν μπορεί να ανακτηθεί, θα καθίστανται εν δυνάμει επιλέξιμες για χρηματοδότησή τους, νοουμένου ότι τεκμηριώνεται η προσπάθεια ανάκτησης των δαπανών αυτών και τηρούνται οι Κανόνες Επιλεξιμότητας της Προκήρυξης των Προγραμμάτων RESTART.

 

(β) Αμοιβές

 

Η κατηγορία «Αμοιβές προσωπικού» αφορά σε αμοιβές για τα μέλη της ομάδας υλοποίησης των έργων για το χρόνο που απασχολούνται στο έργο. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης της χρηματοδότησης του έργου, δεν θα είναι δυνατή η χρέωση αμοιβών για τα στελέχη αυτά.  Νοείται ότι, η εξ’ αποστάσεως εργασία είναι επιλέξιμη στα χρηματοδοτούμενα από το ΙδΕΚ έργα.

 

 

Τέλος το ΙδΕΚ, καλεί τους Συντονιστές Έργων να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Επιστημονικούς Λειτουργούς για συζήτηση τυχόν θεμάτων και την εξεύρεση των καλύτερων δυνατών λύσεων. 

Η υγεία όλων είναι προτεραιότητα και το ΙδΕΚ θα κάνει ότι είναι δυνατόν για τη διευκόλυνση των πελατών του.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα