Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Πρόγραμμα European Cooperation in Science and Technology (COST)

Το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research), συστάθηκε το 1971 με στόχο την δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της προώθησης και της ενδυνάμωσης της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Η Κύπρος είναι πλήρες μέλος του Προγράμματος από το 1999.

Το Πρόγραμμα COST έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πλαίσια για ερευνητική συνεργασία στην Ευρώπη. Στο Πρόγραμμα, εκτός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν και οι περισσότερες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Συνολικά στο COST συμμετέχουν τριάντα έξι (36) χώρες ως πλήρη μέλη. Επίσης, συμμετέχουν ερευνητικά ιδρύματα/οργανισμοί από χώρες μη μέλη του COST χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. 

Το COST χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων γνωστών ως «Δράσεων», που εγκρίνονται στα πλαίσια του Προγράμματος. Οι Δράσεις αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών/τριών που υλοποιούν στη χώρα τους ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένο θέμα. Οι Δράσεις του COST καλύπτουν όλο το επιστημονικό φάσμα. Μέσα από τις Δράσεις δίνεται η ευκαιρία στους ερευνητές να ανταλλάξουν απόψεις, να παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να συντονίσουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Το Πρόγραμμα COST καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής των ερευνητών στις συναντήσεις που διοργανώνονται στα πλαίσια υλοποίησης των Δράσεων. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται κατά την υλοποίηση των Δράσεων εξασφαλίζεται είτε με ιδία χρηματοδότηση είτε στο πλαίσιο κάποιου άλλου Προγράμματος (π.χ. Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ,Προγραμμάτα ΙΠΕ, ιδίους πόρους). Επίσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κάθε Δράσης, μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα για διοργάνωση Καλοκαιρινών Σχολείων ή Short-term Scientific Missions. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, το Πρόγραμμα COST έχει αποκτήσει νέα διακυβερνητική δομή στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», με όνομα COST Association. Η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της νέας ανεξάρτητης οντότητας που έχει δημιουργηθεί. 

To Ίδρυμα έχει αναλάβει τον συντονισμό του Προγράμματος στην Κύπρο, προωθώντας και ενδυναμώνοντας τη συμμετοχή της Κύπρου στις Δράσεις (Δίκτυα) του Προγράμματος. Κατά το 2020, η Κύπρος συμμετέχει σε τουλάχιστον εκατόν σαράντα πέντε (145) Δράσεις του Προγράμματος.

Περισσότερα για το Πρόγραμμα COST, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος εδώ.

Αίτηση για Συμμετοχή σε Υφιστάμενη Δράση του Προγράμματος COST - Ελληνικά / Αγγλικά

Ανάλυση Κριτηρίων/Γενικοί Κανονισμοί/Υποχρεώσεις Αιτητών - Ελληνικά / Αγγλικά

Αίτημα για Προεπισκόπηση Πρότασης COST - Pre-screening of COST Proposal - Ελληνικά/Αγγλικά


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα