Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Διεθνής Συνεργασία

Προώθηση Διεθνούς Συνεργασίας μέσα από τα Προγράμματα του ΙΠΕ

Αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη σημασία της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας, το ΙΠΕ έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της συμμετοχής των κυπριακών φορέων και ερευνητών σε δραστηριότητες υλοποίησης διεθνούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογικά καινοτόμων λύσεων με δυνατότητες εφαρμογής και αξιοποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  Ο ...

Περισσότερα

Συμμετοχή της Κύπρου σε Διεθνείς Οργανισμούς

Το  ΙΠΕ, στο πλαίσιο των αρμοσιοτήτων του, επιδιώκει την ενημέρωση, την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση των κυπριακών οργανισμών και ερευνητικών φορέων να συμμετέχουν σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη της ερευνητικής τους ικανότητας, στην ενίσχυση της διαδικασίας μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εξωτερικό και στην προσέλκυση στην Κύπρο ...

Περισσότερα

Συμμετοχή στις Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραμματισμού

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ διαθέτουν ένα σημαντικό όγκο εθνικών πόρων στην έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και άλλων προκλήσεων. Το γεγονός αυτό φανερώνει τόσο τη σημασία που η έρευνα διαδραματίζει για την πρόοδο και την ανάπτυξη όσο και την ανάγκη για κοινό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών. Η ...

Περισσότερα

Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες της ΕΕ

Πρωτοβουλίες υπό το Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  Μέσα τη συμμετοχή της Κύπρου στο Άρθρο 185 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνεται η δυνατότητα στους κυπριακούς φορείς για περαιτέρω ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, η οποάι συμβάλει στη διεκδίκηση περαιτέρω διεθνούς χρηματοδότησης μέσα από τη συμμετοχή και την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων.    Active and ...

Περισσότερα


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα