Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Print

Προγράμματα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ

Το Ίδρυμα συμμετέχει διαχρονικά στα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομία προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους πληροφόρηση και υπηρεσίες. 

Για πρώτη φορά, η Κύπρος συμμετείχε στο 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998-2002) και εκ τότε σε όλα τα Προγράμματα που ανακοινώθηκαν μέχρι και σήμερα.

 

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 («Horizon 2020») αποτελεί το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία (2014-2020). Ο «Ορίζοντας 2020» υποστηρίζει τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», που στοχεύει στην ανάδειξη της έρευνας και της καινοτομίας ως κεντρικούς μοχλούς για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης προς αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών και επίκαιρων κοινωνικών προκλήσεων.Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συνενώνει και ενισχύει τις δράσεις που χρηματοδοτούνταν παλαιότερα από το 7o ΠΠ για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ, τα τμήματα που αφορούν στην καινοτομία του 1ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία της ΕΕ (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (European Institute of Innovation and Technology - ΕΙΤ). Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το βασικό μηχανισμό για την υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της Ένωσης Καινοτομίας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, φιλοδοξώντας να συμβάλει στην προσπάθεια για ανταπόκριση στην οικονομική κρίση και στη βελτίωση των μελλοντικών συνθηκών για απασχόληση και ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση των ανησυχιών των κρατών σχετικά με την ευημερία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και στην ενδυνάμωση της παγκόσμιας θέσης της ΕΕ στην Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία.Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ και καλύπτει την περίοδο 2014-2020. Οι πρώτες Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ανακοινώθηκαν το Δεκέμβριο του 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας. 

Για τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα πατήστε εδώ.

 

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Το πιο πρόσφατο Πρόγραμμα Πλαίσιο που ολοκληρώθηκε ήταν το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, το οποίο αποτέλεσε το μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων για τη χρονική περίοδο 2007-2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 7ου ΠΠ ανήλθε στα €53,2 δις. Κύριοι στόχοι του Προγράμματος ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ μέσω της ανάπτυξης της γνώσης, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και η αύξηση του ποσοστού των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών των κρατών-μελών για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. 

H συμμετοχή της Κύπρου στο 7ο ΠΠ, με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την αρχή του Προγράμματος μέχρι και τον Μάιο του 2015 κρίνεται ως αρκετά ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2007-2014 είχαν υπογραφεί συνολικά  360 Συμβόλαια Έργων, με τη χρηματοδότηση των κυπριακών φορέων να ανέρχεται στα €93 εκ. Τα περισσότερα έργα ανήκουν στο επιμέρους Ειδικό Πρόγραμμα «Συνεργασία» (200 έργα) καθιστώντας το πιο πετυχημένο για τους κύπριους συμμετέχοντες, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και για τη χρηματοδότηση που εξασφάλισαν οι κυπριακοί φορείς αφού αυτή πλησιάζει, για το ίδιο Πρόγραμμα, τα €46 εκ. και αντιστοιχεί στο 49% της  συνολικής χρηματοδότησης που εξασφάλισε η Κύπρος. Συνολικά, στις 490 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 7ου ΠΠ από το 2007 έως και το 2013, υποβλήθηκαν 2434 επιλέξιμες προτάσεις έργων, με κυπριακή συμμετοχή, εκ των οποίων οι 1310 ήταν ΜμΕ. Το συνολικό ποσό που διεκδίκησαν οι κυπριακοί φορείς ανήλθε συνολικά στα €78,8 εκ. Από αυτές τις προτάσεις Έργων, οι 384 πέρασαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης και προωθήθηκαν στον κατάλογο με τις υποψήφιες προτάσεις για χρηματοδότηση (proposals retained for funding) με ποσοστό επιτυχίας 15,7%. Το σύνολο των Συμβολαίων Έργου που τελικώς υπογράφηκαν ανέρχεται στα 360 με ποσοστό επιτυχίας 14,8%. Ο μέσος όρος του ποσοστού επιτυχίας της συνολικής συμμετοχής της Κύπρου στο 7ο ΠΠ (με βάση την κατάταξη των προτάσεων με κυπριακή συμμετοχή στη λίστα υποψήφιων προτάσεων για χρηματοδότηση) είναι 15,1 %. Τα ποσοστά επιτυχίας της Κύπρου, παρουσίασαν σταδιακή άνοδο κατά τη διάρκεια του 7ου ΠΠ, αφού το αντίστοιχο ποσοστό επιτυχίας του 2009, που αφορούσε τη συμμετοχή της κυπριακής ερευνητικής κοινότητας στα πρώτα δύο χρόνια της εφαρμογής του 7ου ΠΠ (2007-2008), ανήλθε μόλις στο 11%. Το συνολικό ποσό που εξασφάλισαν οι κυπριακοί φορείς μέχρι τις αρχές του 2015, βάσει των Συμβολαίων Έργου, ανέρχεται στα €93,2 εκ.

Για την πλήρη Έκθεση για τη συμμετοχή της Κύπρου στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο πατήστε εδώ.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα