Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Το ΙΠΕ

Αποστολή

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) είναι ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από τους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, ...

Περισσότερα

Τι κάνουμε

Οι στόχοι και οι βασικές επιδιώξεις του Ιδρύματος προκύπτουν από τις πρόνοιες του Καταστατικού Λειτουργίας του καθώς και της ενδελεχούς μελέτης, δημοσίου διαλόγου και ανοικτής διαβούλευσης για την πλήρη εναρμόνιση με την αναπτυξιακή στρατηγική του κράτους, την αναβάθμιση του επιπέδου έρευνας και καινοτομίας και την ανταπόκριση στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες. ...

Περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ιδρύματος. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη ως ακολούθως: Έξι (6) ex oficcio μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ως Πρόεδρος του ΔΣ και πέντε ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κατά Συνεδρία, η οποία διεξάγεται κατα κανόνα σε μηνιαία βάση. Συνεδρία - Μαΐου 2017 Συνεδρία - 6 Ιουνίου 2017 Συνεδρία - 20 Ιουνίου 2017 Συνεδρία - 27 Ιουλίου 2017 Συνεδρία - 7 Νοεμβρίου 2017 Συνεδρία - 9 Ιανουαρίου 2018 Συνεδρία - 13 Μαρτίου 2018 Συνεδρία - 12 Ιουνίου ...

Περισσότερα

Διοικητική Διάρθρωση

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, σύμφωνα με την νέα οργανωτική δομή του η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 12 Ιουλίου 2017, είναι διαρθρωμένο σε τέσσερεις Μονάδες ως ακολούθως:   Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Η Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της στρατηγικής του Ιδρύματος. Στις ευθύνες της Μονάδας περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η ...

Περισσότερα

Στελέχωση

Γενικός Διευθυντής Δρ Βασίλης Τσάκαλος κα Έλενα Γιάγκου, Ιδιαιτέρα Γραμματέας Γενικού Διευθυντή   Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Δρ Καλυψώ Σέπου, Προϊστάμενη κ. Αντώνης Ιουλιανός, Επιστημονικός Λειτουργός A' Δρ Λήδα Σκουφάρη - Θεμιστού, Επιστημονικός Λειτουργός κα Μάρσια Τριλλίδου, Επιστημονικός Λειτουργός κ. Μαρίνος Πορτοκαλλίδης, Επιστημονικός Λειτουργός κα ...

Περισσότερα

Εκδόσεις

H ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τα θέματα έρευνας και καινοτομίας αλλά και η προβολή των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρει το Ίδρυμα προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα, αποτελούν σημαντικές του προτεραιότητες.   Για το σκοπό αυτό, το ΙΠΕ διαθέτει μέσα επικοινωνίας και προβολής ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει και ενημερωτικές δράσεις. ...

Περισσότερα

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Στην παρούσα ενότητα, αναρτούνται οι κενές θέσεις απασχόλησης που προκηρύσσονται κατά καιρούς από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.  Οι κενές θέσεις που προκηρύσσονται καταχωρούνται, εκτός από την ιστοσελίδα, και στον ημερήσιο τύπο τουλάχιστον τρείς εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.  Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, μαζί με την προκήρυξη αναρτούνται ...

Περισσότερα

Προσφορές

ΙΠΕ/001/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΠΕ Το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενδιαφέρεται για την ενοικίαση κατάλληλου κτιρίου για κάλυψη των κτιριακών του αναγκών σε γραφειακούς χώρους. Για τα έγγραφα του Διαγωνισμού και τη Δήλωση Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ...

Περισσότερα


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα