Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη ως ακολούθως:

Έξι (6) ex oficcio μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης ως Πρόεδρος του ΔΣ και πέντε Διευθυντές από τα Υπουργεία Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Παιδείας και Πολιτισμού, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Υγείας.

Έξι (6) αριστίνδην μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Τα αριστίνδην μέλη συμμετέχουν υπό την προσωπική τους ιδιότητα και αποτελούν προσωπικότητες υψηλού κύρους με ευρεία γνώση των θεμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής με δυνατότητα επαναδιορισμού.

Στις 19 Μαΐου 2015, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στο διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο πέντε ετών:

Tο ΔΣ αποτελούν οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος  

κ. Χρίστος Πατσαλίδης
Αν. Γενικός Διευθυντής
Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Αντιπρόεδρος

κ. Κυριάκος Κόκκινος
Εκτελεστικός Διευθυντής
PWC


Γραμματέας

κα Σταυριάνα Κοφτερός
Ειδική Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης
Επιχειρηματίας
Cofounder Startup Cyprus

Ταμίας

Δρ Μιχάλης I. Λοιζΐδης
Χημικός / Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
Ερευνητής

Μέλη

Δρ Στέλιος Γιαννόπουλος
Αν. Διευθυντής Γενικού Χημείου του Κράτους
Υπουργείο Υγείας

Δρ Γιώργος Κασίνης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιο Κύπρου

κ. Γιώργος Κωμοδρόμος
Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου
Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Πάμπος Πάντζιαρος
Γραμματέας της Επιτροπείας της
Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Δρ Παναγιώτης Φιλήμης
Μηχανολόγος Μηχανικός
Επιχειρηματίας

κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Διευθυντής Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Δρ Δώρα Χειμωνίδου
Διευθύντρια Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα