Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες

COVID-19 Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 και άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τις ακόλουθες ιστοσελίδες που παρουσιάζουν τις εξελίξεις και ευκαιρίες σε συνεχή ροή:

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας - European Research Area (ERA) Corona Platform

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Η πλατφόρμα δίνει πληροφορίες που σχετίζονται με:

  • τις τελευταίες τροποποιήσεις στις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων σε Προσκλήσεις του Προγράμματος Η2020.
  • συχνές ερωτήσεις για το Πρόγραμμα H2020 - COVID-19
  • πρωτοβουλίες και οργανώσεις που καταπολεμούν το COVID-19
  • χρηματοδοτούμενα έργα Η2020 σχετικά με τον COVID-19

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

https://erc.europa.eu/list-erc-funded-research-projects-related-coronavirus

Ο ιστοχώρος δίνει πληροφορίες για χρηματοδοτούμενα έργα ERC σχετικά με τον COVID-19.

Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Υποδομών Έρευνας

https://www.esfri.eu/covid-19

Η σελίδα παρουσιάζει ευκαιρίες που παρέχονται από ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές για την υποστήριξη της επιστημονικής δράσης και πληροφορίες σχετικά με ειδικές υπηρεσίες που προσφέρονται από ερευνητικές υποδομές για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Artificial Intelligence (AI) and Robotics Solutions

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/join-ai-robotics-vs-covid-19-initiative-european-ai-alliance

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συλλογή ιδεών σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης (AI) και ρομποτικής, καθώς και πληροφορίες για άλλες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης κρίσης COVID-19. Επιπρόσθετα επιδιώκεται η  δημιουργία ενός μοναδικού αποθετηρίου που είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

COVID-19: Οδηγίες για Έργα MSCA

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/resources/corona-information-MSCA_en

Αν είσαστε Συντονιστής ή Υπότροφος σε Έργα MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) στη σελίδα αυτή μπορείτε να αντλείτε πληροφορίες και ανανεώσεις για τα Έργα που συμμετέχετε.

 


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα