Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Εθνικές Πρωτοβουλίες Ε&Κ

Προσκλήσεις σχετικές με τον COVID-19

Προκήρυξη Προσκλήσεων για Προτάσεις σχετικές με την πανδημία COVID-19 και τις επιπτώσεις της Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις οι οποίες αναμένεται να έχουν άμεσα αποτελέσματα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.) στις εξής ...

Περισσότερα

Υποβολής Προτάσεων για τα Προγράμματα «Ορίζοντας 2020 - 2η Ευκαιρία» και «Κουπόνια Καινοτομίας»

Ανακοίνωση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων για τα Προγράμματα «Ορίζοντας 2020 - 2η Ευκαιρία» και «Κουπόνια Καινοτομίας»   Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοινώνει την εκ νέου προκήρυξη Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων των πιο κάτω Προγραμμάτων, τα οποία είχαν κλείσει λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού τους και καλεί τους δικαιούχους φορείς να υποβάλουν ...

Περισσότερα

Προσαρμογές και Διευκολύνσεις προς αντιμετώπιση του COVID-19

Προσαρμογή Υφιστάμενων Χρηματοδοτούμενων Έργων και επιπλέον Διευκολύνσεις προς Αντιμετώπιση του COVID-19 και των ευρύτερων επιπτώσεων του     Δίνεται η ευελιξία σε όλους τους Συντονιστές Έργων που ήδη χρηματοδοτούνται από το ΙδΕΚ, να προσαρμόσουν   το ερευνητικό τους έργο προς την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, ...

Περισσότερα

Επέκταση Καταληκτικών Ημερομηνιών Υποβολής Προτάσεων

Επέκταση Καταληκτικών Ημερομηνιών Υποβολής Προτάσεων   Οι Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων των Ανοικτών Προσκλήσεων “Participation in International Brokerage Events” (B2B-Events/0617), “Industrial Property” (INDUSTRIAL-PROPERTY/0718) και “Encouragement of Project Coordination in Horizon 2020”, μεταφέρονται από τον ...

Περισσότερα

Έργα που Χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Horizon 2020”

Έργα που Χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα “Horizon 2020”   Τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Προγράμματος “Horizon 2020” είναι στη διάθεση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για επίλυση προβλημάτων που άπτονται της διαχείρισης χρηματοδοτούμενων έργων και ενημέρωση για τροποποιήσεις στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για θέματα σχετικά με COVID-19 και των ...

Περισσότερα

Πρόσβαση σε Ερευνητικές Υποδομές και Δεδομένα Ανοικτής Πρόσβασης

Πρόσβαση σε Ερευνητικές Υποδομές και Δεδομένα Ανοικτής Πρόσβασης   Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για γρήγορη ανταπόκριση με λύσεις προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των επιπτώσεών της, ενθαρρύνει με την παρούσα Ανακοίνωση, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα που έχουν αποκτήσει ερευνητικές υποδομές από δημόσιους πόρους, να ...

Περισσότερα

Ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από τους εκδότες, λόγω των επιπτώσεων του COVID-19.

Στο πλαίσιο των επιπτώσεων του COVID-19, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου / University of Cyprus Library ανακοινώνει την ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές από τους εκδότες.   Οι εκδότες/προμηθευτές που παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι:   Archaeopress Berghahn Journals Bloomsbury Digital Resources Cambridge ...

Περισσότερα


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα