Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Ημερίδα Ενημέρωσης & Δικτύωσης SC7 Secure Societies, 13 & 14 Μαρτίου 2019, Βρυξέλλες

Ημερίδα Ενημέρωσης και Δικτύωσης αναφορικά με τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων της Κοινωνικής Πρόκλησης 7 (ΚΠ7) «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - SECURE SOCIETIES» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020), διοργανώνεται στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 13 και 14 Μαρτίου 2019 

Η ΚΠ7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη διαμόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της ασφάλειας των πολιτών, της κοινωνίας, της οικονομίας καθώς επίσης και των περιουσιακών  στοιχείων, των υποδομών και των υπηρεσιών, της ευημερίας και της πολιτικής σταθερότητας από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους του επιχειρηματικού και βιομηχανικού κόσμου, μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 μέσω της ΚΠ7. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες, πέρα από την ενημέρωση που θα λάβουν αναφορικά με το περιεχόμενο και τους κανονισμούς συμμετοχής των νέων Προσκλήσεων, θα έχουν και τη δυνατότητα δικτύωσης με φορείς από όλη την Ευρώπη για την ανάπτυξη συνεργασιών για την ετοιμασία και υποβολή ερευνητικών προτάσεων στην εν λόγω Θεματική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση εδώ και την ημερήσια διάταξη εδώ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι την 5η Μαρτίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής στην ημερίδα δικτύωσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι η εκδήλωση δικτύωσης καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», το οποίο εντάσσεται στα Προγράμματα RESTART 2016-2020 του ΙΠΕ για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Το Πρόγραμμα προσφέρει χρηματοδότηση μέχρι €900 (εφ’ άπαξ ποσό) για κάθε συμμετέχοντα στην εκδήλωση δικτύωσης με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης θα υποβληθεί σχετική πρόταση, η οποία θα κριθεί επιλέξιμη από το ΙΠΕ. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες πρέπει να πραγματοποιήσουν τρεις (3) τουλάχιστον κατ’ ιδίαν συναντήσεις με άλλους συμμετέχοντες στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεθνούς δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις δυνατότητες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν την Προκήρυξη των Προγραμμάτων RESTART και την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης», οι οποίες είναι αναρτημένες στην Ηλεκτρονική Πύλη IRIS του ΙΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό του Ιδρύματος κα Λίνα Τσούμπανου, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την Κοινωνική Πρόκληση 7 «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ», (Email: [email protected], τηλ.: 22205055).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα