Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Χρηματοδότηση

Κυπριακά Προγράμματα Επιχορήγησης

Το ΙΠΕ, στο πλαίσιο των βασικών του επιδιώξεων για αποτελεσματική συμβολή στην προώθηση της ανάπτυξης, σχεδιάζει και προκηρύσσει Προγράμματα χρηματοδότησης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Τα Προγράμματα του Ιδρύματος χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση (μέσω της ετήσιας κρατικής χορηγίας προς το ΙΠΕ), ενώ από το 2008 σημαντικός αριθμός έργων ...

Περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχορήγησης

Αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη σημασία της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας, το ΙΠΕ έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της συμμετοχής των κυπριακών φορέων και ερευνητών, σε δραστηριότητες υλοποίησης διεθνούς έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογικών λύσεων, με δυνατότητες εφαρμογής και αξιοποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος του ΙΠΕ ...

Περισσότερα


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα