Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιχορήγησης

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» («Horizon 2020») αποτελεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία (2014-2020). Ο «Ορίζοντας 2020» υποστηρίζει τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», που στοχεύει στην ανάδειξη της έρευνας και της καινοτομίας ως κεντρικούς μοχλούς για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ...

Περισσότερα

Πρόγραμμα European Cooperation in Science and Technology (COST)

Το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST (European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research), συστάθηκε το 1971 με στόχο την δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της προώθησης και της ενδυνάμωσης της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Η Κύπρος είναι πλήρες μέλος του Προγράμματος από το 1999. Το Πρόγραμμα COST ...

Περισσότερα

Πρόγραμμα COSME

Το COSME είναι το Πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), με διάρκεια από το 2014 έως το 2020 και προβλεπόμενο προϋπολογισμό 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσω του Προγράμματος COSME υποστηρίζονται οι ακόλουθοι τομείς: Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδότηση. Υποστήριξη των ΜμΕ για διεθνοποίηση και της πρόσβαση στις ...

Περισσότερα


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα