Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ορίζοντας 2020

Τι είναι ο Ορίζοντας 2020;

Το ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας συνολικού προϋπολογισμού ύψους περίπου 80 δισεκατομύρια ευρώ  για την περίοδο 2014 - 2020.   Η εμπειρία από τα προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο (ΠΠ) κατέδειξε ότι επιστήμη και βιομηχανία μπορούν να συνεργαστούν από κοινού ώστε να βρουν λύσεις σε ένα τεράστιο φάσμα ...

Περισσότερα

Δομή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα θα επικεντρωθεί γύρω από 3 κύριες προτεραιότητες, ως ακολούθως: Επιστημονική Αριστεία Μελλοντικές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Δράσεις Marie Skłodowska-Curie Υποδομές Έρευνας (συμπ. των ηλεκτρονικών υποδομών) και εξασφάλιση πρόσβασης σε υποδομές παγκόσμιας εμβέλειας Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας Ανταγωνιστικές Βιομηχανίες Leadership in Enabling and Industrial ...

Περισσότερα

Τύποι Δράσεων

Το είδος της Δράσης προσδιορίζει: το είδος της δραστηριότητας που χρηματοδοτείται το ποσοστό χρηματοδότησης τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής τα ειδικά κριτήρια αξιολόγησης που πρέπει να πληρούνται για τη χρηματοδότηση ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΔΡΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ...

Περισσότερα

Τι είναι νέο στο Πρόγραμμα;

Ένα ενιαίο Πρόγραμμα που συνενώνει τρία ξεχωριστά προγράμματα/πρωτοβουλίες της ΕΕ (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, 1ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας). Περισσότερη «Καινοτομία». Εστίαση στις Κοινωνικές Προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης π.χ. ...

Περισσότερα

Ποιός μπορεί να συμμετέχει;

Το Πρόγραμμα  είναι ανοικτό σε όλες τις νομικές οντότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ όπως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες. To Πρόγραμμα θα είναι ανοικτό, πέραν από τις 28 χώρες της ΕΕ σε: Υποψήφιες για ένταξη χώρες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κανόνες για τη συμμετοχή των χωρών αυτών σε προγράμματα της ΕΕ, όπως συμφωνήθηκαν σε ...

Περισσότερα

Δικαίωμα Συμμετοχής

Ως γενική αρχή, τα Προγράμματα Πλαίσιο είναι ανοιχτά για συμμετοχή από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Οι διαδικασίες συμμετοχής και οι δυνατότητες χρηματοδότησης ποικίλλουν για τις διάφορες ομάδες χωρών. Όπως είναι φυσικό, τα κράτη μέλη της ΕΕ απολαμβάνουν δικαιώματα και πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε ευρύτερο βαθμό. Ακριβώς οι ίδιοι όροι που ισχύουν για τα κράτη μέλη ισχύουν και για τις χώρες που ...

Περισσότερα

Ανοικτές Προσκλήσεις

Για τα Προγράμματα Εργασίας και τις ανοικτές προσκλήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το Participant Portal της ΕΕ πατώντας εδώ.

Περισσότερα

Χρήσιμα Έντυπα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πιο κάτω χρήσιμα έντυπα τα οποία στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενημέρωσή τους καθώς και στη διευκόλυνσή τους κατά την αναζήτηση συνεργατών. H2020-1:  ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020»  Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τις θεματικές περιοχές προτεραιότητες του «Ορίζοντα 2020» για τις οποίες ...

Περισσότερα

Ενημερωτικός Οδηγός

Το ΙΠΕ έχει ετοιμάσει Ενημερωτικό Οδηγό για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», στον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφόρηση για τους στόχους του Προγράμματος, τον τρόπο λειτουργίας, τις διαδικασίες και τους κανόνες συμμετοχής, τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΙΠΕ καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Για τον Ενημερωτικό Οδηγό πατήστε εδώ.

Περισσότερα

Πώς το ΙδΕΚ μπορεί να σε βοηθήσει;

Υπηρεσίες Ο ρόλος του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα έχει ανατεθεί στο ΙΠΕ.   Το ΙΠΕ, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης, αλλά και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την έρευνα και την καινοτομία, υποστηρίζει ενεργά τους κυπριακούς φορείς στην ...

Περισσότερα

Διαδικασία Συμμετοχής

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 βασίζεται στα Προγράμματα Εργασίας. Τα Προγράμματα Εργασίας ανακοινώνουν συνήθως κάθε δύο χρόνια τους συγκεκριμένους τομείς έρευνας και καινοτομίας που θα χρηματοδοτηθούν. Είναι προσβάσιμα μέσω της δικτυακής πύλης των συμμετεχόντων Participant Portal και αναφέρουν τις προθεσμίες των επικείμενων/προγραμματισμένων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων. Η κάθε ...

Περισσότερα

Περισσότερες Πληροφορίες από τα ΕΣΕ

Helpdesk: Τηλέφωνο: 20205050, Email: [email protected] Facebook Page: https://www.facebook.com/horizon2020cyprus/ Blog: http://horizon2020cyprus.blogspot.com.cy/  

Περισσότερα


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα