Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Χρήσιμα Έντυπα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πιο κάτω χρήσιμα έντυπα τα οποία στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενημέρωσή τους καθώς και στη διευκόλυνσή τους κατά την αναζήτηση συνεργατών.

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τις θεματικές περιοχές προτεραιότητες του «Ορίζοντα 2020» για τις οποίες επιθυμούν να λαμβάνουν ενημέρωση από το ΙΠΕ.

Τα στελέχη του ΙΠΕ μπορούν να προβούν σε παρουσιάσεις σε σχέση με το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνονται από άλλους φορείς στην Κύπρο.

Φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προτάσεις, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και το «προφίλ» τους θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής μπορούν να βοηθήσουν Συντονιστές ή/και Συνεργάτες που είναι στο στάδιο ετοιμασία πρότασης να  βρουν άλλους συνεργάτες, προωθώντας το έντυπο αναζήτησης συνεργατών σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.

Το ΙΠΕ προσφέρει δωρεάν υπηρεσία προεπισκόπησης προτάσεων. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Εθνικό Σημείο Επαφής στο οποίο επισυνάπτεται και το προσχέδιο της πρότασης, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης.

Οι συνεργάτες μπορούν να δίνουν τα σχόλιά τους για τις υπηρεσίες που έλαβαν από το ΙΠΕ σε σχέση με το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις.

Οι συμμετέχοντες σε ενημερωτικές εκδηλώσεις του ΙΠΕ μπορούν να δίνουν τα σχόλιά τους και τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις.