Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
Print

Ποιός μπορεί να συμμετέχει;

Το Πρόγραμμα  είναι ανοικτό σε όλες τις νομικές οντότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ όπως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες.

To Πρόγραμμα θα είναι ανοικτό, πέραν από τις 28 χώρες της ΕΕ σε:

  • Υποψήφιες για ένταξη χώρες, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και κανόνες για τη συμμετοχή των χωρών αυτών σε προγράμματα της ΕΕ, όπως συμφωνήθηκαν σε σχετικές συμφωνίες
  • Επιλεγμένες τρίτες χώρες οι οποίες πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια: έχουν ικανότητες σε θέματα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομία, έχουν καλή συμμετοχή σε Προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ και έχουν στενούς δεσμούς (οικονομικούς και γεωγραφικούς) με την ΕΕ

Στο Πρόγραμμα οι χώρες ομαδοποιούνται ως ακολούθως:

  • Βιομηχανικές και Αναδυόμενες Οικονομίες
  • Γειτονικές χώρες και χώρες διεύρυνσης
  • Αναπτυσσόμενες χώρες


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα