Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΠΕ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

Αναφορά Προόδου - Συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

To Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (2014 - 2020), παρακολουθεί σε τακτική βάση τα στοιχεία που αφορούν στην κυπριακή συμμετοχή, κυρίως μέσα από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής E-CORDA.  Για τους σκοπούς της παρούσας Αναφοράς Προόδου, καταγράφονται δεδομένα για Προτάσεις Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 554 Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων και σε Συμβόλαια Έργου που έχουν υπογραφεί μέχρι και την 1η Ιουνίου 2018 (database extraction date).

Από την έναρξη του Προγράμματος μέχρι τώρα υποβλήθηκαν από κυπριακούς φορείς 2.579 Επιλέξιμες Προτάσεις, με 3.305 συμμετοχές και αιτούμενη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. ύψους 839.47 Εκ. Ευρώ. Ο αριθμός των Προτάσεων με Συντονιστή από την Κύπρο ανέρχεται σε 819. Από τις Προτάσεις που υποβλήθηκαν με κυπριακή συμμετοχή, επιλέγηκαν για χρηματοδότηση 330 Προτάσεις, με 435 συμμετοχές και αιτούμενη χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 129,34 Εκ. Ευρώ, που έχει ήδη ξεπεράσει το ποσό που είχε εξασφαλίσει η Κύπρος από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την περίοδο 2007-2013, που είχε ανέλθει σε 93,17 Εκ. Ευρώ. Από τις 435 συμμετοχές από την Κύπρο, 141 αφορούν Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ). Η αιτούμενη χρηματοδότηση από την ΕΕ για τις κυπριακές ΜμΕ ανέρχεται σε 38,65 Εκ. Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής αιτούμενης χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων, ποσοστό που υπερτερεί σημαντικά του αντίστοιχου συνολικού ποσοστού για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το οποίο ανέρχεται σε 17%.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι για κάθε ένα 1 ευρώ που συνεισφέρει η Κύπρος στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μέσω της συνεισφοράς της στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., καταφέρνει να αντλήσει κάτι περισσότερο από 3 ευρώ, καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών μελών της ΕE καθώς και την πρώτη θέση σε σχέση με το κατά κεφαλή Καθαρό Οικονομικό Όφελος από το Πρόγραμμα.


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα