Αρχική Αρχική Επικοινωνία Επικοινωνία Facebook
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΙΔΕΚ)
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.
ipe.dw
Print

COST – Παράταση λόγω COVID-19

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST – Παράταση λόγω COVID-19

           

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για δημιουργία νέων Δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST (European Cooperation in Science & Technology), οι οποίες θα συμβάλουν στην επιστημονική, τεχνολογική, οικονομική, πολιτιστική ή/και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης.

 

To COST παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης σε ερευνητές και innovators, προκειμένου να ενδυναμώσει την Ευρώπη στην αντιμετώπιση επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων. Για την επίτευξη του σκοπού του, το COST, χρηματοδοτεί τα έξοδα συντονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών Δικτύων, γνωστών ως Δράσεων, οι οποίες αποτελούν δίκτυα συνεργασίας ερευνητών από διάφορες χώρες, που υλοποιούν ερευνητική εργασία σε συγκεκριμένο θέμα. Το Πρόγραμμα COST, δεν χρηματοδοτεί την ερευνητική εργασία, αλλά τη δικτύωση των ερευνητών, μέσω της συμμετοχής σε συναντήσεις, σε μικρής διάρκειας ερευνητικές αποστολές (short-term scientific missions), σε εκπαιδευτικά σχολεία (training schools), σε δραστηριότητες διάχυσης κλπ. Σήμερα, υποστηρίζονται περισσότερες από 240 Δράσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες.

 

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Σε κάθε πρόταση για δημιουργία νέας Δράσης πρέπει να συμμετέχουν ερευνητές από τουλάχιστον 7 χώρες-μέλη του COST, εκ των οποίων ένα ποσοστό (που προσδιορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του προτεινόμενου Δικτύου) να προέρχεται από τις λεγόμενες Inclusiveness Targeted Countries (ITC). Ενθαρρύνεται η υποβολή πολυθεματικών και διαθεματικών Προτάσεων.

 

Χρηματοδότηση

Για τις επιτυχημένες Δράσεις, η χρηματοδότηση αναμένεται να ανέλθει σε €134.000 τον χρόνο για περίοδο 4 ετών.

 

Διαδικασία Υποβολής, Αξιολόγησης, Επιλογής και Έγκρισης

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και έγκρισης των νέων Δράσεων περιγράφεται σε σχετικό Οδηγό (SESA Guidelines) που είναι διαθέσιμος, όπως και το σχετικό Έντυπο Υποβολής και άλλα χρήσιμα Έντυπα εδώ. Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-COST.

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων

Λόγω των εξελίξεων με την πανδημία του COVID-19, ο Οργανισμός COST αποφάσισε όπως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων για δημιουργία νέων Δράσεων είναι η 29η  Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι CET. Αντίθετα με την αρχική πρόβλεψη, δεν θα υπάρξει δεύτερη καταληκτική ημερομηνία εντός του 2020. To COST Association αναμένεται να χρηματοδοτήσει συνολικά 40 νέες Δράσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το Πρόγραμμα COST και τη διαδικασία υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό του ΙδΕΚ, κα Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα (τηλ: 22 205036, ηλ. ταχυδρομείο: [email protected]).


x
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες Αποδέχομαι Μάθε περισσότερα